Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

DE38 - moduł wyświetlacza LED

DE38 to moduł wyświetlacza LED. Uniwersalny moduł wyświetlacza z interfejsem MODBUS-RTU. DE38-MODBUS jest uniwersalnym, sześciocyfrowym wyświetlaczem współpracującym z urządzeniami z interfejsem MODBUS-RTU. Dzięki swojej uniwersalności urządzenie może pracować zarówno w trybie MASTER (jako nadrzędna jednostka odpytująca moduły pomiarowe), lub jako SLAVE pełniąc rolę rozszerzenia na przykład dla sterowników PLC. Zastosowany czerwony, siedmiosegmentowy wyświetlacz o wysokości cyfry 38 mm sprawia, że urządzenie znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle, wszędzie tam, gdzie zależy nam na wyraźnym wyświetleniu wartości pomiaru.

Właściwości:

 • Zasilanie 10…36 VDC;
 • 6-pozycyjny wyświetlacz z cyframi o wysokości 38 mm;
 • 4 diody umożliwiające rozróżnianie wyświetlanych wartości;
 • Interfejs USB do współracy z komputerem PC;
 • Interfejs RS485 (MODBUS RTU) do współpracy z urządzeniami;
 • Oprogramowanie PC umożliwiające konfigurację urządzenia;
 • Możliwość pracy bez komputera PC.
połaczenie

połaczenie
Przykład pracy wyświetlacza DE38-MODBUS jako urządzenie typu SLAVE wyświetlające wartości przekazywane ze sterownika PLC (górny schemat) oraz jako urządzenie typu MASTER odpytujące moduł pomiarowy o wartość pomiaru (dolny schemat).
program PC
Okno z programu DE38-MODBUS-PC do konfiguracji wyświetlacza, trybu pracy i wyboru rejestrów MODBUS.

Zdjęcia

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;