Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Czujniki magnetyczno-indukcyjne

Czujniki magnetyczno-indukcyjne

Czujniki MainSensor zostały nagrodzone tytułem Produkt Roku 2015 w konkursie organizowanym przez magazyn Control Engineering Polska.

 • Szeroki zakres pomiarowy: 20-55 [mm]
 • Liniowy sygnał wyjściowy
 • Wysoka dynamika
 • Zakres pomiarowy regulowany przez magnesy
 • Różne kształty/zwarta konstrukcja czujnika

Magnetyczno-indukcyjne czujniki mierzą odległość, pozycję lub przemieszczenie zdefiniowanego obiektu magnetycznego. Zakres pomiarowy od przodu wynosi standardowo 45 mm, ale można go dostosować w zakresie od 20 mm do 55 mm, zmieniając magnes. Zgodnie z fizyczną zasadą pomiaru sygnał wyjściowy jest liniowy (2-10 V i 4-20 mA) i jest niezależny od zakresu pomiarowego.

W związku z wykorzystywanym efektem fizycznym, na pomiary nie mają wypływu materiały nieżelazne pojawiające się między czujnikiem a obiektem pomiarowym, takie jak aluminium, tworzywo sztuczne czy ceramika. Jest to bardzo przydatne podczas pomiarów w układzie zamkniętym. Możliwy jest również montaż powierzchniowy w materiałach nieżelaznych.

Elastyczna konstrukcja oferuje wiele możliwości w zakresie projektu czujnika. Czujnik jest dostępny jako proste PCB, w obudowie z tworzywa sztucznego lub w obudowie ze stali nierdzewnej, która jest odporna na wiele chemikaliów, olej czy zabrudzenia.

Poniżej film prezentujący zasadę działania czujników magnetyczno-indukcyjnych:

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;