Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Bezkontaktowy pomiar wielkości geometrycznych

Za pomocą urządzeń z tej kategorii możliwy jest bezkontaktowy pomiar wielkości geometrycznych takich jak długość, szerokość, wysokość czy grubość obiektów. Mikrometry optyczne pracują w oparciu o różne zasady pomiarowe. Poza kamerą CCD wykorzystującą laser lub światło LED, stosowana jest zasada ilościowego pomiaru światła.

Mikrometry składają się z elementu generującego światło i odbiornika lub kamery CCD. Element wytwarzający światło generuje równoległą, ciągłą kurtynę światła, która pada na równolegle zamontowany odbiornik. Jeśli obiekt pomiarowy przerwie kurtynę światła, jego cień lub przyciemnienie jest wykrywane przez odbiornik. 

Skanery profilu z linią laserową (Profilometry) wykorzystują zasadę triangulacji laserowej do dwuwymiarowego określania profilu obiektów o najróżniejszych powierzchniach. W odróżnieniu od znanych punktowych punktowych czujników laserowych, liniowy system optyczny wyświetla linię lasera na powierzchni mierzonego obiektu.

Wysokiej jakości optyka odtwarza na światłoczułej matrycy CMOS odbite dyfuzyjne światło linii laserowej. Wraz z informacją o odległości (oś z), kontroler na podstawie obrazu z kamery CCD oblicza również rzeczywistą pozycję wzdłuż linii lasera (oś x) i wysyła obie wartości do dwuwymiarowego układu współrzędnych czujnika. Przy poruszających się obiektach lub przy przemieszczaniu czujnika w określony sposób możliwe jest więc zobrazowanie informacji trójwymiarowo.

Nowa generacja czujników 3D firmy Micro-Epsilon wyróżnia się wysoką dokładnością pomiaru i oceny elementów oraz powierzchni. Systemy inspekcyjne surfaceCONTROL i reflectCONTROL firmy Micro-Epsilon są przeznaczone odpowiednio do matowych i błyszczących powierzchni. Migawki 3D są rejestrowane w krótkim czasie i zapewniają szczegółowe chmury punktów 3D.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;