Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

reflectCONTROL - system 3D do pomiaru błyszczących powierzchni

reflectCONTROL - system 3D do pomiaru błyszczących powierzchni

W wielu obszarach stawiane są coraz wyższe wymagania dotyczące jakości i wyglądu powierzchni. Zwłaszcza w przypadku błyszczących i odblaskowych powierzchni oczekuje się nienagannej, wysokiej jakości produkcji. Części są często poddawane ręcznej kontroli, co może prowadzić do przeoczenia defektów ze względu na zmęczenie inspektorów.

reflectCONTROL został zaprojektowany specjalnie w celu spełnienia wysokich wymagań jakościowych, które zapewniają wysoką jakość błyszczących powierzchni. System oparty na deflektometrii rzutuje pasiasty wzór na mierzony obiekt. Defekty na powierzchni powodują odchylenia od wzoru w paski, które są rejestrowane przez kamery i oceniane przez oprogramowanie.

Właściwości:

 • Kontrola odbijających i błyszczących powierzchni
 • Identyfikacja najdrobniejszych wad i odchyleń
 • Spójny i powtarzalny wskaźnik identyfikacji
 • Pomiary o wysokiej precyzji, odchylenie płaskości w zakresie submikronowym
 • Duże pole pomiarowe 170x160 mm

reflectCONTROL

Czujnik deflektometryczny do pomiarów 3D błyszczących powierzchni

System reflectCONTROL RC130 jest przeznaczony do pomiaru kształtu błyszczących obiektów. Czujnik wyświetla wzór w paski, który jest odzwierciedlany przez powierzchnię mierzonego obiektu w kamerach czujnika. System zapewnia trójwymiarowy obraz powierzchni, który pozwala określić topologię elementów (np. płaskość, ugięcie, krzywiznę). Model RCS130 jest specjalnie zoptymalizowany do zadań pomiarowych i kontrolnych, np. na liniach produkcyjnych. Ponadto czujnik wyposażony jest w interfejs GigE Vision, który oferuje dane zgodne z GenICam.

reflectCONTROL

Kontrola powierzchni błyszczących elementów

reflectCONTROL RCS110-245 ze zintegrowanym sterownikiem przeznaczony jest do pomiarów stacjonarnych lub integracji z maszynami. Ten kompaktowy czujnik wykrywa anomalie na błyszczących powierzchniach, które są przetwarzane i wyświetlane przez oprogramowanie jako odbicie i krzywizna obrazu. GigE Vision umożliwia przesyłanie obrazów powierzchni do szerokiej gamy pakietów oprogramowania do przetwarzania obrazu w celu dalszych analiz.

reflectCONTROL

Wygodny interfejs użytkownika
Oprogramowanie 3D-View oferuje łatwy w obsłudze interfejs użytkownika dla czujników reflectCONTROL. Oprogramowanie umożliwia szybkie uruchomienie i kalibrację czujnika. Oferuje między innymi konfigurację i optymalizację parametrów, zapewnia również prawidłowe pozycjonowanie mierzonego obiektu i czujnika.

Możliwe jest także tworzenie i zarządzanie zestawami parametrów dla różnych zadań pomiarowych. Oprogramowanie może być też użyte do rozpoczęcia akwizycji danych. Uzyskane obrazy są wizualizowane i można je zapisać do dalszego przetwarzania. Oprogramowanie 3D-View jest szczególnie przydatne dla integratorów systemów, ponieważ dostarcza ważnych informacji:

Integratorzy mają dostęp do wszystkich parametrów GenICam, co znacznie upraszcza integrację oprogramowania. W przypadku zastosowań inline wyświetlanie czasu trwania pomiaru umożliwia wyciągnięcie wniosków na temat czasu cyklu.

Integracja oprogramowania za pośrednictwem SDK 3D firmy Micro-Epsilon
System reflectCONTROL jest wyposażony w łatwy do integracji SDK (Software Development Kit). SDK jest oparty na standardach branżowych GigE Vision i GenICam, w tym na następujących blokach funkcyjnych:

 • Konfiguracja sieci i podłączenie czujnika
 • Kompleksowe sterowanie czujnikami
 • Kontrola transferu obrazu
 • Zarządzanie zestawami parametrów zdefiniowanych przez użytkownika
 • Przykładowe programy i dokumentacja w C ++
 • Dostęp do czujnika przez GigE Vision jest również możliwy bez SDK, w przypadku posiadania klienta GenICam.
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;