Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Mikrometry optyczne

mikrometr laserowy optoCONTROL
 • Różne modele dla różnych aplikacji
 • Laser lub źródło światła LED
 • Wyjątkowo zwarta konstrukcja
 • Bardzo dokładne pomiary
 • Wysoka prędkość pomiarów

Optyczne czujniki mikrometryczne i światłowodowe do pomiarów geometrycznych

Mikrometry optyczne z serii optoCONTROL pracują w oparciu o różne zasady pomiarowe. Poza kamerą CCD wykorzystującą laser lub światło LED, stosowana jest zasada ilościowego pomiaru światła. Mikrometry składają się z elementu generującego światło i odbiornika lub kamery CCD. Element generujący światło wytwarza równoległą, ciągłą kurtynę światła, która pada na równolegle zamontowany odbiornik. Jeśli obiekt pomiarowy przerwie kurtynę światła, jego cień lub przyciemnienie jest wykrywane przez odbiornik.

Seria 1200 optoCONTROL uzyskuje pomiar na podstawie wpadającej ilości światła, podczas gdy serie 1200, 2520 i 2700 mierzą dokładny cień padający na fotoczułą kamerę CCD. W ten sposób można zmierzyć takie wartości jak średnica, szczelina, położenie i segment. Czujniki z powyższych serii wykorzystują supernowoczesne, bardzo szybkie kamery CCD, które eliminują błędy pomiarowe powodowane przez tradycyjne mikrometry laserowe.

Czujniki światłowodowe optoCONTROL CLS-K stosowane są w trudnych warunkach środowiskowych. Dzięki implementacji zaawansowanego światłowodu w pobliżu obiektu pomiarowego, elektroniczny sterownik może być zamontowany w bezpiecznej odległości.

Micro-Epsilon oferuje wzmacniacze do pomiarów i badań optoCONTROL CLS-K z podczerwonym lub ultrafioletowym rodzajem światła, począwszy od długości fali 280 nanometrów, co umożliwia pomiar częstotliwości od 4 do 8 kHz, przy rozdzielczości od 0,1 mm.

ProduktZakres pomiarowyRozdzielczośćLiniowośćZapytaj o produkt
optoCONTROL CLS1000
optoCONTROL CLS-K
optoCONTROL CLS-K-62 m
optoCONTROL 270040 mm 10 nm≤ 1 µm
optoCONTROL 12002 - 30 mm0.005 % F.S.O.± 2 % F.S.O.
optoCONTROL 252046 mm | 95 mm0.002 % F.S.O.± 0.03 % F.S.O.
Wycofane
optoCONTROL 120272 - 98 mm0.04 % F.S.O.± 0.2 % F.S.O.
optoCONTROL 122028 mm0.01 % F.S.O.± 0.05 F.S.O.
optoCONTROL 250034 mm0.003 % F.S.O.± 0.03 % F.S.O.
optoCONTROL 260040 mm0.00025 % F.S.O.± 0.0075 % F.S.O.
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;