Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Mikrometr optyczny optoCONTROL 2500

System optoCONTROL składa się z jednostki czujnika i inteligentnego kontrolera. Jednostka czujnika obejmuje źródło światła (LED lub laser) i kamerę CCD. Źródło światła tworzy równoległą kurtynę świetlną. Kamera CCD w części odbiorczej mierzy z dużą dokładnością kontury utworzone przez rzucony cień utworzony przez mierzony obiekt. Część odbiorcza sterowana i kontrolowana jest przez inteligentny kontroler z wyświetlaczem graficznym do obsługi i wskazywania wartości zmierzonych. optoCONTROL preferowany jest do stosowania w produkcji i kontroli jakości do bezstykowych i wysokodynamicznych pomiarów na taśmie transportera, liniach wyciskania profili, w procesach ciągnienia, w maszynach i automatach produkcyjnych.

Szczegóły

 • Zakresy pomiarowe (mm): 34
 • Max liniowości. 0.001mm
 • Maksymalna rozdzielczość. 1 µm
 • Częstotliwość próbkowania: 2,3 kHz
 • Odstęp źródła od odbiornika: 150 do 700 mm
 • Źródło światła: laser klasy 2
 • Programy pomiarowe: kanty, średnica, szczelina, segment, specyficzny dla klienta program pomiarowy
 • Nadaje się zarówno do stałej jak i opracwywanej na bieżąco kontroli
 • Bardzo korzystny stosunek ceny do wydajności
 • Kompaktowa konstrukcja
 • Maksymalna rozdzielczość i dokładność
 • Wysoki zakres pomiarowy

Zobacz do czego można zastosować mikrometr laserowy optoCONTROL:

Zakres pomiarowy34 mm
Rozdzielczość0.003 % F.S.O.
Liniowość± 0.03 % F.S.O.
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;