Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Konwerter USB/RS485

Konwerter USB-RS485-OPTO pozwala na podłączenie sygnału w standardzie RS485 do komputera poprzez złącze USB. Izolowany interfejs zabezpiecza złącze USB przed zakłóceniami i przepięciami, które mogą pojawiać się na liniach sygnału RS485. Tym samym komputer jest chroniony przed uszkodzeniem, w przypadku przepięć na linii RS485. Konwerter nie wymaga zewnętrznego zasilania. Stan pracy (nadawanie/odbiór) sygnalizowany jest za pomocą dwóch diod LED. Dostępne sterowniki tworzą w systemie wirtualny port szeregowy (COM), pozwalający na obsługę przez programy, które łączą się normalnie ze standardowym portem szeregowym komputera (np. COM1).

Właściwości:

 • Konwersja sygnału RS485 <-> USB (wirtualny port szeregowy)
 • Poziom izolacji linii sygnałowej 2,5kV
 • Możliwość podłączenia do 32 urządzeń na linii RS485
 • Sterowniki (FTDI) dla systemów Windows, Linux, Mac-OS, Windows CE i Android
 • zgodność z USB1.1 i USB2.0
 • Możliwość ustalenia dowolnej prędkości transmisji
 • Rozłączne złącze śrubowe dla sygnału RS485
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;