Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Bezkontaktowy pomiar pozycji i przemieszczenia

W tej kategorii dostępnych jest 6 różnych technologii pomiarowych. Pierwsza z nich to triangulacja optyczna.Laserowe czujniki przemieszczenia wykonują pomiary w dużym oddaleniu od obiektu, z bardzo małą plamką pomiarową. Ponadto charakteryzują się wysoką rozdzielczością, doskonałą liniowością i mogą mierzyć błyszczące, metalowe oraz chropowate powierzchnie.

Druga grupa produktów to czujniki magnetyczno indukcyjne służące do  pomiaru odległości, pozycji i przemieszczenia zdefiniowanego obiektu magnetycznego. Uzyskiwany sygnał wyjściowy jest liniowy (2-10V i 4-2mA) i jest niezależny od zakresu pomiarowego. W związku z wykorzystywanym efektem fizycznym, na pomiary nie mają wpływu materiały nieżelazne pojawiające się między czujnikiem a obiektem pomiarowym takie jak aluminium, tworzywo sztuczne czy ceramika. Jest to bardzo przydatne podczas pomiarów w układzie zamkniętym.

Czujniki wiroprądowe mierzą odległość, przemieszczenie oraz pozycję każdego obiektu przewodzącego prąd. Mierzone obiekty mogą mieć ferromagnetyczne oraz nie ferromagnetyczne właściwości. Ze względu na odporność na oleje, brud, kurz, wilgoć, pole elektromagnetyczne itp. czujniki wiroprądowe idealnie nadają się do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych. Warto podkreślić, ze w tej kategorii to jedyne czujniki z aktywną kompensacją temperatury i możliwością kalibracji w terenie.

Ze względu na unikalną zasadę działania trójelektrodowego kondensatora z pierścieniem ekranującym, pojemnościowe czujniki przemieszczenia zachowują liniowość w odniesieniu do wszystkich metali. Czujnik działa jak elektroda, obiekt pomiarowy stanowi elektrodę przeciwstawną.

Opisywana technika umożliwia pomiar wszystkich obiektów przewodzących i półprzewodzących. Czujniki te pozwalają uzyskiwać bardzo liniową charakterystykę wyjścia, precyzyjną co do nanometra rozdzielczość oraz uzyskiwanie bardzo stabilnych pomiarów.

Kolejna technika pomiarowa wyróżniająca się bardzo wysoką rozdzielczością wykorzystuje konfokalno-chromatyczną aberrację światła. Konfokalny system pomiarowy składa się z kontrolera ze źródłem światła LED oraz czujnika. W sterowniku do każdej długości fali przypisana jest pewna odległość. Światło odbite od powierzchni pomiarowej jest przekazywane do optyki  odbiornika, gdzie oceniana jest spektralna intensywność rozproszonego światła.

Ta unikalna metoda pozwala mierzyć rozpraszających jak i lustrzanych powierzchni. Przy użyciu jednego czujnika można zrealizować jednostronny pomiar grubości przeźroczystych materiałów lub zmierzyć przestrzeń pomiędzy wieloma przezroczystymi warstwami wraz z jednoczesnym pomiarem odległości.

Interferometry to przyrządy pomiarowe bazujące na zjawisku interferencji fal. Służą do pomiaru odległości i określania wymiarów przestrzennych badanego obiektu z bardzo wysoką precyzją - rozdzielczość <30 pikometrów.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;