Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Urządzenia pomiarowe

Pomiary są niezbędnym elementem wielu procesów produkcyjnych. Aby móc je sprawnie realizować konieczne są efektywne urządzenia pomiarowe. Firma WObit oferuje rodzinę urządzeń własnej produkcji przeznaczonych do współpracy zarówno z czujnikami z wejściem analogowym, licznikowym jak i tensometrycznym.

Przegląd urządzeń pomiarowych
ModelZastosowanieIlość wejśćIlość wyjśćWyświetlacz
0..10V4..20mAEnkoderTensometr0..10V/4..20mAPrzekaźnikoweTranzystorowe
Wejścia analogowe
MD150AUniwersalne11   2 
MD150MCzujnik momentu4    2 
MG-ME1Czujnik momentu4 2  2 
Wejścia licznikowe
MD150EEnkoder inkrementalny  1  2 
MD150SEnkoder absolutny SSI  1  2 
ADE4U4x Enkoder inkrementalny  4   5 
Wejścia tensometryczne
MD150TCzujnik siły   112 
ADT42Czujnik siły   41 2 
WDT11Czujnik siły   11   
Wejścia mieszane
MG-TAE1Uniwersalne1111 2 
ADAE42UUniwersalne442   6 
ADEAE42-ETHUniwersalne442   6 
Urządzenia współpracujące
DE38-MODBUSModuł wyświetlacza z interfejsem MODBUS-RTU
ZS8-10-MModuł napięcia referencyjnego 10V dla czujników z wyjściem potencjometrycznym
SIMSCADOprogramowanie SIMSCAD + konwerter USB-RS485 służące do odczytu i rejestracji danych z urządzeń wyposażonych w interfejs MODBUS-RTU
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;