Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Uniwersalny moduł pomiarowy ADAE42-ETH

ADAE42-ETH jest wielofunkcyjnym urządzeniem dedykowanym do współpracy z czujnikami, zarówno z wyjściem analogowym (napięciowym lub prądowym) jak i przetwornikami impulsowymi obrotowymi lub liniowymi z wyjściem kwadraturowym. Przykładem zastosowania takiego urządzenia może być kontrola profilu, gdzie poza koniecznością pomiaru odległości (laserowe czujniki z wyjściem analogowym) potrzebna jest informacja o położeniu głowicy skanującej.

Urządzenie obsługuje do czterech czujników z wyjściem analogowym oraz do dwóch czujników z wyjściem kwadraturowym. Dodatkowo moduł umożliwia wykonywanie operacji matematycznych prowadzonych na wartościach z przetworników (np.: różnicowy pomiar grubości detalu).

Dodatkowo ADAE42-ETH posiada sześć wyjść tranzystorowych typu OC z konfigurowanym progiem załączania oraz wyłączania zależnym od wartości wejść analogowych, rejestrów matematycznych, położenia czy prędkości enkodera. Po zaprogramowaniu odpowiednich progów urządzenie może pracować niezależne (bez nadzoru komputera PC).

Moduł pomiarowy ADAE42-ETH wyposażony jest w dwa interfejsy komunikacyjne – USBRS485 oraz ETHERNET.

Złącze USB pozwala na intuicyjną konfigurację urządzenia i akwizycje pomiarów z poziomu komputera PC (darmowa aplikacja pozwala w czasie rzeczywistym rejestrować mierzone wielkości, zapisywać pomiary do pliku).

Interfejsy RS485 i ETHERNET umożliwiają natomiast odczyt pomiarów z wielu modułów jednocześnie i przesyłanie danych do urządzeń nadrzędnych (np. sterowniki PLC, panele HMI) po protokole MODBUS-RTU (dla RS485) lub MODBUS-TCP (Ethernet).

Właściwości:

 • zasilanie 10…36 VDC
 • niezależny pomiar z czterech kanałów analogowych (0..10 V, 0..20 mA lub 4..20 mA)
 • funkcja uśredniania pomiarów
 • zaimplementowane funkcje matematyczne umożliwiające działania na wartościach mierzonych z kanałów analogowych
 • współpraca z dwoma enkoderami z wyjściem kwadraturowym (TTL, nadajnik linii, Push-Pull oraz otwarty kolektor -  5…24 V)
 • przetwarzanie wielkości mierzonych w oparciu o programowalną, liniową charakterystykę
 • 6 wyjść tranzystorowych PNP z konfigurowalnym progiem załączania i wyłączania
 • wejścia wyzwalające wysłanie danych do PC (trzy tryby wyzwalania) i zatrzaskujące pomiary w specjalnych rejestrach możliwych do odczytania poprzez MODBUS
 • diody LED sygnalizujące zasilanie oraz stan pracy urządzenia
 • interfejs USB do współpracy z komputerem PC
 • interfejs RS485 (MODBUS RTU) do współpracy z urządzeniami nadrzędnymi
 • interfejs ETHERNET (MODBUS TCP/IP) do współpracy z urządzeniami nadrzędnymi 
 • oprogramowanie PC umożliwiające wizualizację i archiwizację pomiarów oraz konfigurację
 • możliwość pracy bez komputera PC

kup w sklepie WObit

Inni kupili również...

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;