Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Silniki krokowe pięciofazowe

Silniki krokowe 5-fazowe

Silniki krokowe pięciofazowe z oferty WObit mają znamionowy moment obrotowy od 83 do 630 Ncm.

Silniki mają rozdzielczość 0,72º i prąd od 1,4 do 2,8 A.

ProduktKrok [º]Napięcie [V]Prąd [A]Rezyst. [Ω]Mom. trzym. [Ncm]Bezwł. rotora [gcm2]Oś [mm]Indukc. [mH] Zapytaj o produkt
SECM566-T1,4A0.721.51.41.18322083.8
SECM569-T2,8A0.721.82.80.6516644082.5
SECM569-T2,8B0.721.82.80.6516644082.5+ oś z tyłu
SECM599-T1,4A0.723.81.42.741020001218.7
SECM599-T2,8A0.721.92.80.674102000124.3
SECM599-T2,8B0.721.92.80.674102000124.3+ oś z tyłu
SECM5913-T2,8A0.722.42.80.856303000126.5
SECM5913-T2,8B0.722.42.80.856303000126.5+ oś z tyłu
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;