Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Czujniki zbliżeniowe

W kategorii czujników zbliżeniowych dostępne są czujniki indukcyjne, pojemnościowe, optyczne, optyczne czujniki światłowodowe, światłowody oraz czujniki obszaru.

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe działają na zasadzie zmiany swojego pola elektromagnetycznego wskutek przemieszczania metalowego elementu.

Czujniki zbliżeniowe pojemnościowe reagują na zbliżanie do jego powierzchni aktywnej (pola czujnika) dowolnego materiału.(medium).

Czujniki zbliżeniowe fotoelektryczne służą do detekcji obiektu w określonym obszarze. Detekcja odbywa się poprzez przerwanie drogi świetlnej między nadajnikiem a odbiornikiem. W zależności od typu drogi świetlnej rozróżnia się czujniki odbiciowe, rozproszeniowe oraz bariery świetlne.

Czujniki światłowodowe służą do detekcji niewielkich obiektów w określonym obszarze działania. Detekcja odbywa się poprzez przerwanie drogi świetlnej między nadajnikiem a odbiornikiem. W komplecie znajduje się wzmacniacz światłowodowy umożliwiający ustawienie czułości czujnika.

Czujniki obszaru są dedykowane do detekcji ruchu obiektu w określonym obszarze. Zakres działania czujnika jest większy dzięki występowaniu kilku dróg świetlnych. Wykrycie obiektów odbywa się poprzez przerwanie jednej z tych dróg.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;