Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Zestaw edukacyjny do zajęć z zakresu techniki napędowej, programowania sterowników PLC oraz paneli HMI

Zestaw został przygotowany z myślą o możliwości prowadzenia zajęć z zakresu techniki napędowej, programowania sterowników PLC oraz paneli HMI. Dobór komponentów jest celowy i pozwala na interakcję pomiędzy użytkownikiem, a układem wykonawczym. Dobrany silnik serwo wraz z odpowiednim kontrolerem umożliwiają naukę parametryzacji napędu, uczeń ma zatem szansę poznać jak dobór parametrów wpływa na charakterystykę pracy silnika.

W oparciu o sterownik PLC wraz z dostarczanym środowiskiem programistycznym studenci poznają podstawowe zagadnienia programowania drabinkowego, natomiast zainstalowany panel HMI wyposażony w graficzne środowisko programistyczne jest idealnym zestawem do nauki tworzenia interfejsu człowiek-maszyna.

Ale to nie wszystko. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu zostały ze sobą połączone, a zatem w kolejnym etapie nauki można opanować pełną interakcję człowieka z maszyną od momentu zadania polecenia za pomocą panelu HMI, do chwili wykonania pracy przez silnik.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;