Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Kontaktowy pomiar pozycji i przemieszczenia

W tej grupie znajdują się czujniki przeznaczone do kontaktowego pomiaru przemieszczenia i pozycji. Pierwsza grupa liniowych czujników indukcyjnych jest szeroko stosowana w automatyce procesów, kontroli jakości stanowiskach testowych, hydraulice, cylindrach pneumatycznych oraz inżynierii samochodowej. Urządzenia charakteryzują się dużą wytrzymałością, niezawodnością w trudnych warunkach, wysoką jakością sygnału oraz dobrą stabilnością temperaturową.

Druga grupa to analogowe czujniki przeznaczone do pomiaru przemieszczenia liniowego w sposób absolutny. Do najważniejszych zalet tej metody pomiarowej można zaliczyć bezwzględny sposób pomiaru tzn. po włączeniu urządzenia odczytana pozycja jest pozycją absolutną. Inne to łatwość obróbki sygnału i mały pobór mocy a także szeroki wybór zakresów pomiarowych. 

Optoelektryczne enkodery liniowe służą do precyzyjnych pomiarów do 50mm. Czujniki przekształcają informację o zmianie pozycji liniowej na impulsy elektryczne. Ilość impulsów odpowiada częstotliwości zmiany pozycji a częstotliwość impulsów odpowiada prędkości ruchu. Urządzenia te charakteryzują się wysoką rozdzielczością, precyzją i są odpowiednie do różnorodnych aplikacji pomiarowych. 

W przypadku liniowych głowic magnetycznych pomiar polega na przemieszczaniu głowicy nad specjalną taśmą magnetyczną. Czujnik przetwarza sygnały na impulsy w standardzie kwadratury zgodnym z większością enkoderów inkrementalnych. Ilość impulsów wygenerowanych przez głowicę jest proporcjonalna do przebytej drogi. Urządzenia te cechują się wysoką klasą ochrony oraz szerokim zakresem temperatury pracy a także odpornością na zabrudzenia.

Czujniki linkowe mierzą ruch liniowy elementu za pomocą linki wykonanej z wysoce elastycznej linki stalowej, która nawija się na bęben za pomocą silnika sprężynowego o wysokiej żywotności. Bęben zwijający jest osiowo połączony z potencjometrem wieloobrotowym, enkoderem inkrementalnym lub absolutnym. Dzięki linkowej zasadzie pomiarowej ruch liniowy jest przekształcany na ruch obrotowy, a następnie zamieniany na zmiany oporności lub policzalne impulsy.

Przetworniki obrotowo-impulsowe z kółkiem pomiarowym przeznaczone są do pomiaru przesuwu np. długości materiału na linii technologicznej. Przy współpracy z licznikiem (np. MD150) możliwe jest cięcie na długość papieru, szkła, tektury, drewna, profili plastikowych, metalowych, pomiar prędkości przesuwu materiału i jego dziennego zużycia.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;