Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Kontrolery serwo DC

sterowniki serwo DC

Kontrolery serwo umożliwiają uzyskanie wymaganego efektu np. odpowiedniej pozycji, liczby obrotów czy prędkości. 

Kontrolery serwo serii FD114S doskonale nadają się do zastosowań wymagających metody kontroli położenia, prędkości i / lub momentu obrotowego. Wyjątkowość tego serwokontrolera to elastyczność umożliwiająca dynamiczne przełączanie się między różnymi trybami sterowania  oraz współpracę z silnikami o mocy znamionowej w zakresie 50-100 W.

Kontrolery serwo serii FD114S może obsługiwać tryb sterowania pozycją z wejściami impulsowymi i kierunkowymi, 8 wewnętrznymi punktami pozycji lub 8 wewnętrznymi punkty prędkości. Kontrolery serwo serii FD114S działa z wejściem 24-70 VDC. Standardowo wyposażone są w złącze RS232, które można obsługiwać za pomocą protokołu MODBUS, i RS485 lub może być obsługiwany za pomocą  bezpłatnego, łatwego w użyciu oprogramowania. Aby komunikować się z napędami, wymagany jest przewód 

ProduktZasilanieZnamionowy prąd wyjściowyKomunikacjaZewnętrzne I/OZapytaj o produkt
FD124S-CBDC24V〜70V15ARS232, CANopenwersja z hamulcem: 3 wejścia, 1 wyjście, wersja bez hamulca: 4 wejścia, 2 wyjścia
FD124S-LBDC24V〜70V15ARS232, Modbuswersja z hamulcem: 3 wejścia, 1 wyjście, wersja bez hamulca: 4 wejścia, 2 wyjścia
FD124S-EBDC24V〜70V15ARS232, EtherCATwersja z hamulcem: 3 wejścia, 1 wyjście, wersja bez hamulca: 4 wejścia, 2 wyjścia
FD114S-CB DC24V〜70V5ARS232, CANopenwersja z hamulcem: 3 wejścia, 1 wyjście, wersja bez hamulca: 4 wejścia, 2 wyjścia
FD114S-LB DC24V〜70V5ARS232, Modbuswersja z hamulcem: 3 wejścia, 1 wyjście, wersja bez hamulca: 4 wejścia, 2 wyjścia
FD114S-EBDC24V〜70V5ARS232, EtherCATwersja z hamulcem: 3 wejścia, 1 wyjście, wersja bez hamulca: 4 wejścia, 2 wyjścia
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;