Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Sprzęgła

Sprzęgła są istotnym elementem układu mechanicznego. To one pochłaniają nieprawidłowości osiowania i bicia osi elementów obrotowych.

Zastosowania sprzęgieł

Sprzęgieł używa się do wyrównania nieosiowości montażowych przy podłączeniu do osi obiektu czujników kąta, takich jak przetworniki optoelektryczne, magnetyczne, potencjometry obrotowe. Zapewniają one mały błąd kinematyczny przeniesienia kątowego. Nieosiowości kątowe, promieniowe i przestawienie osi wywołują naprężenia w łożyskach łączonych urządzeń i powodują szybkie ich zużycie.

Stosuje się je łącząc ze sobą dwa wały, których osie urojone niekoniecznie znajdują się w jednej linii. Funkcją sprzęgła jest redukowanie przesunięć liniowych, kątowych, ewentualnie promieniowych lub ich kombinacji.

Rodzaje sprzęgieł

Sprzęgła wyróżnia się ze względu na sposób przenoszenia momentu i sposób zaciskania osi. Sprzęgło, zależnie od rodzaju elementu przenoszącego moment i użytego materiału, jest mniej lub bardziej sztywne skrętnie. Wybór właściwego sprzęgła musi się opierać nie tylko na konstrukcji, wygodzie montażu i cenie, ale też na koniecznej w aplikacji precyzji.

Wśród sprzęgieł oferowanych przez firmę WObit dostępne są: 

Sprzęgła typu OLDHAM są wygodne w montażu, bo trzyczęściowe. Składają się z dwóch pierścieni zaciskowych lub dociskowych i wymiennej wkładki izolacyjnej przenoszącej moment napędowy. Sprzęgła te dobrze nadają się do przekazywania napędu na optoelektroniczne przetworniki obrotowe, do małych i średnich napędów.

Sprzęgła aluminiowe nacinane ERBA - wykonane z jednego kawałka aluminium, zapewniają dużą trwałość przy małym momencie bezwładności i relatywnie dużym przenoszonym momencie. Mimo zwartej budowy, umożliwiają znakomite przeniesienie momentu, przy jednoczesnej redukcji przestawienia osiowego i kątowego.

Nacinane sprzęgła z tworzywa sztucznego SPD są tanimi sprzęgłami z elektrycznie izolującego tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym, mające niewielki moment bezwładności. Mimo zwartej budowy umożliwiają precyzyjne przeniesienie momentu przy jednoczesnej redukcji przestawienia osiowego i kątowego wynikającego z niedokładności montażu łączonych osi.

Sprzęgła mieszkowe SMZ i SMD, z uwagi na wysoką podatność sprzęgła w kierunku osiowym i na zginanie, uzyskanej dzięki charakterystycznej budowie mieszka, przy jednocześnie wysokiej sztywności skrętnej są chętnie stosowane do łączenia osi enkodera z osią obrotu zapewniając wysoką precyzję pozycji.

Sprzęgła typu FLEX-P wykonane są w podwójnej pętli z uformowanego tworzywa, na stałe sprzężone z pierścieniami ze stali lub stali nierdzewnej co daje zwartą konstrukcję. Dzięki temu uzyskujemy wyjątkową elastyczność we wszystkich trzech osiach. Idealnie nadają się do przenoszenia niewielkich obrotów.

Sprzęgła dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych

Sprzęgła dyskowe SDZ i dwudyskowe SBZ - pierścienie zaciskowe połączone są odpowiednio z dyskiem ze specjalnego stopu, który sztywno przenosi obciążenie momentem obrotowym, zapewniając jednocześnie pewną elastyczność w kierunku osiowym. Sprzęgła dyskowe najchętniej stosowane są w szybkich napędach pozycjonujących z silnikami serwo.

Sprzęgła helikalne aluminiowe SHZ i SHA - wykonane z jednego kawałka aluminium, zapewniają dużą trwałość przy małym momencie bezwładności i relatywnie dużym przenoszonym momencie. Parametry zwoju helikalnego i grubość ścian jest tak dobrana, aby zapewnić mały kinematyczny błąd przenoszenia przy możliwie dużej elastyczności w pozostałych kierunkach. Często stosowane przy łączeniu osi napędu z enkoderem.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;