Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Zaawansowane czujniki koloru

Zaawansowany czujnik koloru colorCONTROL ACS 7000

System pomiaru kolorów colorCONTROL ACS 7000 nie tylko rozpoznaje barwy w odniesieniu do listy nauczonych barw ale identyfikuje poszczególne kolory na podstawie ich współrzędnych w przestrzeni kolorów. Dzięki bardzo wysokiej szybkości pomiarów system colorCONTROL ACS 7000 jest odpowiedni do aplikacji, w których barwy i cienie muszą być oceniane "w przelocie", a także tam, gdzie wymagana jest wysoka dokładność pomiarowa.

Właściwości:

 • Pomiar bezkontaktowy,
 • Pomiar geometrii: 30°/0° - dystans 50mm,
 • Precyzja pomiarów: ΔE ≤ 0.08,
 • Pomiar online: 25Hz – 2,000Hz,
 • Przestrzeń barw: XYZ; L*a*b*; L* u* v*; RGB; regulowana,
 • Rozpoznawanie barw z listy nauczonych kolorów,
 • Rozdzielczość spektralna 5 µm,
 • Współpraca z przeglądarką internetową,
 • Zapewnienie kontroli jakości online i ciągłej dokumentacji pomiarów,
 • Interfejsy: Ethernet/EtherCAT, RS 422, I/O cyfrowe
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;