Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

I-Scan - System do pomiaru rozkładu sił i nacisku

 • Ultra cienkie, wytrzymałe czujnki siły i nacisku do wielokrotnego użytku
 • Czujniki o grubości zaledwie 0.1 mm (0.0004 cala)
 • Połączenie z komputerem poprzez USB
 • Szybkie skanowanie (100 Hz) (System High Speed I-Scan może mierzyć siłę uderzenia)
 • Dokładne, powtarzalne pomiary
 • Wyświetlanie w czasie rzeczywistym danych o nacisku
 • Zapisywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów nacisku i ciśnienia
 • Możliwość przedstawiania danych na wykresie i ich analizy
 • Łatwe w konfiguracji i przenośne

I-Scan ™ to zaawansowane narzędzie, które precyzyjnie mierzy i analizuje rozkład sił i nacisku między dwiema powierzchniami, wykorzystując cienki i elastyczny czujnik. 

System składa się z elektroniki do zbierania danych, czujników i oprogramowania. Dzięki istnieniu ponad 200 różnych czujników, o różnych rozmiarach i kształtach, system ten może być szyty na miarę Twoich potrzeb. Zebrane dane o rozkładzie sił i nacisku wykorzystywane są w projektowaniu produktów, produkcji, kontroli jakości oraz badaniach.

 

Opatentowana technologia I-Scan odgrywa kluczową rolę w rozwoju i badaniach, testach i pomiarach oraz kontroli jakości na całym świecie.

Czujniki

Bardzo cienkie czujniki (0,1 mm), tylko minimalnie wpływają na wzór rozkładu ciśnienia obiektu mierzonego i są odpowiednie w niemalże każdej aplikacji.

Ponadto elektronika skanuje macierz tysięcy niezależnych elementów czujnikowych, wchodzących w skład czujnika, z prędkością 2 288 elementów na sekundę.

Ta charakterystyka, w zestawieniu z wysoką rozdzielczością przestrzenną (248 senseli na cm^2) spowodowała, że Tekscan stał się światowym liderem, w rozwiązywaniu trudnych zagadnień pomiaru ciśnienia.

Oprogramowanie

I-Scan zawiera zaawansowane, ale proste w użyciu oprogramowanie, które w czasie rzeczywistym wyświetla informacje o ciśnieniu.

Dane mogą zostać przechwycone, zachowane, łatwo analizowane w postaci różnych grafów lub wyeksportowane do kodu ASCII.

Systemy Tekscan zaoszczędziły innym firmom miliony dolarów wydawanych na projektowanie, weryfikację projektu oraz koszty re-inżynierii.

Najważniejsze korzyści

Projektowanie produktu

 • dogłębne zrozumienie zachowania powierzchni
 • weryfikacja sił i maksymalnego nacisku pomiędzy dwoma komponentami
 • pomiar sił zewnętrznych
 • zmniejszenie liczby awarii i związanych z nimi kosztów

Produkcja

 • weryfikacja kalibracji maszyn
 • poprawa powtarzalności procesów
 • skrócenie czasu przestojów i poprawa wydajności

Kontrola jakości

 • identyfikacja potencjalnych trybów awarii
 • kontrola jakości
 • konkurencyjne testy porównawcze

Badania

 • zrozumienie fizycznych właściwości mierzonych obiektów
 • zrozumienie rozkładu nacisku pomiędzy dwoma powierzchniami

 

Wersja High Speed

High Speed I-Scan jest udoskonaloną wersją systemu pomiaru ciśnienia i siły I-Scan, który obsługuje szybsze prędkości skanowania (do 20.000 Hz). System idealnie nadaje się do pomiaru dużej siły uderzenia, szczególnie w sztukach walki i testach zderzeniowych. Podobnie jak w klasycznym systemie I-Scan, na system pomiarowy High Speed I-Scan składa się elektronika skanująca Tekscan, oprogramowanie oraz opatentowane, cienkowarstwowe czujniki ciśnienia.

Najczęściej stosowanymi czujnikami w systemie High-Speed I-Scan są modele 9500 i 9550, które charakteryzują się mniejszą liczbą punktów pomiarowych umieszczonych na macie, pozwalając przez to na uzyskanie większej szybkości przetwarzania danych pomiarowych. Zakres mierzonego ciśnienia dla modelu 9500 wynosi 1,200 do 2,000 psi.

System High Speed I-Scan został nagrodzony tytułem Produkt Roku 2013 przez magazyn Napędy i Sterowanie. 

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;