Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Grip - System do pomiaru rozkładu sił i nacisku

 • Symultaniczne pomiary lewej i prawej dłoni
 • Wysoka częstotliwość próbkowania do 850 Hz (ramek na sekundę)
 • Każdy czujnik ma osiemnaście obszarów pomiaru, które mogą być oddzielnie pozycjonowane w najważniejszych anatomicznie punktach palcy i dłoni
 • Każdy obszar pomiarowy zawiera wiele elementów pomiarowych (senseli) dla określenia lokalizacji punktów nacisku na dłoni
 • Czujniki są trwałe i przeznaczone do wielokrotnego użytku
 • Dla systemu Grip dostępny jest następujący sprzęt: Przewodowy, Bezprzewodowy i Rejestrator danych.

System Grip mierzy i przetwarza nacisk wywierany dynamicznie lub statycznie, na chwytanych obiektach. System dostarcza szczegółowych informacji na temat profilu ciśnienia, powstających sił i graficznie wyświetla analizę ilościową różnych aplikacji związanych z chwytem. Bez znaczenia, czy system Grip jest stosowany do poprawy ergonomii uchwytu, czy też analizy ludzkiego uścisku, stanowi on idealne narzędzie do pomiaru nacisku oraz siły.

W systemie Grip stosowany jest cienki czujnik, który może być aplikowany bezpośrednio na ludzką rękę lub instalowany w rękawicy. Jeden czujnik wystarcza do badania zarówno lewej, jaki prawej ręki. Z wykorzystaniem dwóch, pomiary można wykonywać symultanicznie na dwóch dłoniach. Każdy czujnik posiada 18 obszarów, które mogą być indywidualnie pozycjonowane w ważnych anatomicznie punktach dłoni i palców. Przerwy pomiędzy obszarami czułymi pozwalają na ominięcie stawów oraz swobodny ruch bez wywierania wpływu na badany obiekt. Każdy obszar składa się z wielu czułych elementów (senseli) wykorzystywanych do lokalnej identyfikacji punktów nacisku na dłoni.

Grip

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;