Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

BPMS - System do pomiaru rozkładu sił i nacisku

 • Zapisywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów nacisku
 • Połączenie z komputerem za pomocą portu USB
 • Szybkie skanowanie (100 Hz)
 • Dokładne, powtarzalne pomiary
 • Wyświetlanie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym
 • Możliwość graficznej analizy danych
 • Super cienkie, trwałe czujniki do wielokrotnego użytku
 • Wysoka rozdzielczość przestrzenna
 • Łatwe podłączenie i konfiguracja

BPMS mierzy rozkład nacisku wywieranego przez ludzkie ciało względem takich powierzchni, jak siedzenia, materace, obicia i oparcia. System składa się z oprogramowania, sprzętu oraz czujników (mat) w postaci cienkiego filmu. Przestrzenna rozdzielczość maty to 1 sensel/cm2, a ilość senseli na macie wynosi 2016. Ultra cienka maty umożliwia zastosowanie jej bez wywierania wpływu na mierzoną powierzchnię i zmiany jej charakterystyki. Kombinacja tych czynników umożliwia precyzyjny pomiar danej lokalizacji oraz wyznaczenie różnicy pomiędzy największym naciskiem, a pozostałą częścią rozkładu.

 

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;