Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Enkodery optyczne impulsowe z osią

enkoder inkrementalny
 • Różne standardy wyjść
 • Wysoka rodzielczość
 • Szeroki zakres temperatury pracy
 • Duży wybór obudów i mocowań
 • Wykonania miniaturowe i przemysłowe
 • Dostępność z magazynu

Zastosowanie

Przetworniki obrotowo-impulsowe są przeznaczone do pomiaru przemieszczeń kątowych, a więc zarówno do pomiaru kąta jak i prędkości kątowej. Z pomocą napędu paskowego, zębatki lub koła ciernego mogą być mierzone również przemieszczenia liniowe

Obsługa

Przetworniki te pozwalają na określenie pozycji względnej przez zliczanie impulsów. Przy tym kierunek ruchu może być rozpoznawany dzięki przesunięciu fazowemu kanałów A i B tak, że elektronika współpracująca musi dodawać lub odejmować przychodzące impulsy (tzw. kwadratura). Kanał zerowy C (indeks) oznacza przy każdym obrocie przetwornika pozycję absolutną, która może służyć do wyznaczania pozycji zerowej układu pomiarowego. Przy zsynchronizowaniu tego sygnału z sygnałem z inicjatora umieszczonego np. na początku stołu frezarki, uzyskać można precyzyjny punkt zerowy mimo dużej histerezy inicjatora.

Rozdzielczość

Rozdzielczość przetwornika określana jest w działkach odpowiadających liczbie kresek na tarczy podziałowej przetwornika lub liczbie okresów fali prostokątnej wychodzącej z jednego kanału przetwornika. Licznik rozróżnia wszystkie zbocza sygnałów prostokątnych, co zwiększa liczbę impulsów 4-krotnie. 

Interfejs

Przetworniki impulsowe wykonywane są w kilku standardach wyjść: najpopularniejszy OC umożliwia pracę wyjścia z różnym od zasilania przetwornika napięciem układu wejściowego i jest idealny do zapewnienia optoizolacji układu pomiarowego, standard NL z zasilaniem +5V jest odpowiedni do dynamicznych zadań, standard PP chętnie jest stosowany w warunkach przemysłowych ze sterownikami PLC.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;