Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Czujniki i urządzenia pomiarowe

Pomiary – Dlaczego mierzymy, co i czym mierzymy?

Czujniki i systemy pomiarowe są jak zmysły maszyn. To dzięki nim otrzymujemy sygnał – czyli informację o obecności detali, ich ilości, możemy kontrolować wymiary, temperaturę czy kolor.

Mierzyć można niemal wszystko – kształty, rozmiar, temperaturę, siłę oraz nacisk, moment lub przemieszczenie. Oferujemy różnorodne czujniki, od najprostszych zbliżeniowych, które pozwalają na prostą detekcję detalu aż do wysoce zaawansowanych skanerów profilu, mikrometrów czy interferometrów.

Pomiar i przemieszczenie detali można kontrolować w sposób kontaktowy lub bezkontaktowy. W zależności od potrzeb aplikacji możesz wybrać wśród szeregu technologii oferujących różne zakresy pomiarowe, precyzję czy odporność na czynniki zewnętrzne.

W wielu układach automatyki zachodzi potrzeba realizacji pomiarów wagowych np. w systemach dozujących, zbiornikach magazynujących surowce. W tym celu stosowane są tensometryczne czujniki siły, które mierzą siły ściskające, rozciągające oraz naprężenia.

Jeszcze częściej stosowanymi elementami pomiarowymi w automatyce są przetworniki obrotowo-impulsowe. Enkodery implementowane są wszędzie tam, gdzie konieczne jest precyzyjne określenie położenia kątowego, przebytej drogi, ilości obrotów czy prędkości obrotowej.

Coraz większą wagę przywiązujemy do jakości produkowanych wyrobów. Do kontroli jakości proponujemy szerokie spektrum czujników koloru, kamer termowizyjnych, czujników momentu, skanerów laserowych i wielu innych technologii służących do weryfikacji czy produkty spełniają stawiane im wymagania.

Uzupełnieniem oferty czujników są urządzenia pomiarowe pozwalające na skuteczne zbieranie i przetwarzanie sygnału, który dalej wyświetlany jest na panelu HMI czy zliczany.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;