Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Roboty przemysłowe Tower

Robot przemys³owy TOWER

Zastosowanie

Robot Tower produkcji WObit przeznaczony jest do aplikacji pakowania, paletyzacji, pick&place, montażu elementów oraz sortowania. Roboty przemysłowe Tower mają 4 stopnie swobody, umożliwiające efektywną realizację ruchu.

Budowa

Podstawa robota jest wyposażona w wysokiej jakości przekładnię cykloidalną, pozwalającą na przenoszenie dużych momentów obrotowych oraz skrętnych. Na przekładni zainstalowano układ ruchu pionowego, wykorzystujący napęd śrubowo-toczny, pozwalający na ruch ramienia w górę i w dół. Konstrukcja ramienia robota umożliwia uzyskanie wysokich prędkości ruchu.

Napęd

Układ ruchu chwytaka jest wyposażony w napęd pozwalający na realizację jego obrotu wokół własnej osi. Wszystkie osie robota napędzane są wysokowydajnymi silnikami serwo, które wraz z wysokiej jakości układem mechanicznym zapewniają dobrą powtarzalność pozycjonowania.

Dostępne wersje wykonania

WObit proponuje cztery wersje robotów przemysłowych Tower: TR300, TR1000, TR1200 oraz TR2000. Zobacz robota TR300 podczas pracy.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;