Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Robot Tower TR2000

Robot Tower TR2000 przeznaczony jest do aplikacji pakowania lub paletyzacji. Posiada 4 stopnie swobody, pozwalające na efektywną realizację złożonego ruchu. 

Ramię robota pozwala na zamontowanie dowolnego chwytaka, istnieje także możliwość zastosowania wymiennika chwytaków, umożliwiającego szybkie przezbrojenie robota w trybie ręcznym lub automatycznym.

Robot może przenosić ładunki o łącznej masie do 100 kg, przy maksymalnym zasięgu 2000 mm. W przenoszonej masie należy również uwzględnić wagę chwytaka zastosowanego w aplikacji.

Dzięki zastosowaniu przekładni z otworem w poszczególnych osiach obrotu, wszelkie przewody prowadzone są wewnątrz konstrukcji. 

Konstrukcja robota może być przystosowana do posadowienia jej na układzie układzie jezdnym, opartym o prowadnice liniowe oraz napęd wysokoprecyzyjnej listwy zębatej. Dzięki temu robot zyskuje dodatkową oś ruchu, wzdłuż której może przemieszczać się z ładunkiem, na niemalże dowolnym dystansie.

Robot może zostać dodatkowo wyposażony w różnorodne czujniki lub system wizyjny, przekazujący informację o lokalizacji lub orientacji obiektu, który ma zostać przetransportowany.

Sterowanie robota umieszczone jest w oddzielnej szafie sterującej. Robot jest programowany z wykorzystaniem środowiska instalowanego na komputerze klasy PC, z systemem Windows. Do programowania robota służy ręczny panel operatora. 

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;