Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Pomiar kąta obrotu i zadawanie impulsów

W tej kategorii zebrane są różne rodzaje przetworników oraz potencjometrów przeznaczonych do pomiaru przemieszczeń kątowych, tz. zarówno do pomiaru kąta jak i prędkości obrotowej. W przypadku enkoderów gdy zastosuje się napęd paskowy, zębatkę lub koło cierne możliwy jest również pomiar przemieszczeń liniowych.

Przetworniki inkrementalne pozwalają na pomiar pozycji względnej poprzez zliczanie impulsów. Przetworniki obrotowo-kodowe pozwalają na absolutny pomiar kąta, oznacza to że nie wymagają zliczania kwadraturowego, ponieważ można w dowolnym momencie odczytać pozycję kątową udostępnianą równolegle na wyjściu cyfrowym lub szeregowo w jednym z wielu standardów.

Oprócz przetworników optoelektrycznych dostępne są przetworniki magnetyczne pracujące w oparciu o  inne zasady działania np. magnetyczne z czipem zawierającym elementy Halla lub działające z wykorzystaniem elementu Wiegenda, a także na zasadzie pojemnościowej. Enkodery wykonywane są w wersjach z osią z mocowaniem kryzowym lub innym, oraz w wersji z otworem na oś, przelotowo lub nieprzelotowo.

Potencjometry jednoobrotowe oraz wieloobrotowe charakteryzują się się szerokim zakresem rezystancji. Wykonane są w technologii drutowej oraz z tworzywem przewodzącym i są wyposażone w łożysko ślizgowe. Potencjometry zamknięte są w obudowie z tworzywa i charakteryzują się wysokim stopniem ochrony IP65.

Zadajniki obrotowo-impulsowe z panelem lub do zabudowy przeznaczone są do dokładnego zadawania pozycji na maszynie do układu sterowania. Jak w przetwornikach impulsowych generują dwa przesunięte w fazie o 90 stopni sygnały elektryczne, umożliwiające rozróżnianie kierunku.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;