Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

MLA - moduł z napędem paskowym

MLA

Moduł MLA stanowi ekonomiczne urządzenie do realizacji przemieszczeń liniowych wymagających pozycjonowania. Doskonale sprawdzi się w aplikacjach wymagających wysokich prędkości.

Moduł zbudowany jest na dedykowanym profilu aluminiowym i prowadnicy z szyną profilową, po której toczy się wózek napędzany paskiem zębatym. Rozwiązanie to, mimo że nie zapewnia takiej precyzji ruchu jak śruba kulowa, jest w wielu aplikacjach rozwiązaniem wystarczającym, a przede wszystkim bardzo ekonomicznym.

Moduł liniowy MLA standardowo napędzany jest silnikiem krokowym, co umożliwia sterowanie w otwartej pętli (bez konieczności stosowania drugiego czujnika położenia). W ofercie dostępne są moduły liniowe z silnikiem krokowym ze zintegrowanym sterownikiem, z silnikiem DC, BLDC, silnikiem serwo oraz wyposażone w korbę umożliwiającą sterowanie ręczne.

Najważniejsze parametry modułów liniowych MLA

 • Maksymalna prędkość liniowa*: 2 [m/s]
 • Dokładność pozycjonowania*: 0,1 [mm]
 • Maksymalna siła Fmax*: 100 [N]
 • Przełożenie napędu: 1 [obr] / 150 [mm]
 • Maks. roboczy zakres ruchu: 2533 [mm]

*W zależności od zastosowanego napędu

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;