Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

MLA-DX Moduł liniowy z silnikiem DC

Moduł wyposażony jest w silnik DC firmy Buehler model 1.61.050.xxx. W zależności od modelu silnik może być zasilany napięciem 12 V lub 24 V. W zależności od przekładni silnika możliwe jest uzyskanie momentu od 15 N i prędkości 1,1 m/s (przełożenie 6,3) do 200 N i prędkości 0,035 m/s (przełożenie 377).

Moduł liniowy wyposażony w silnik DC charakteryzuje się bardzo wysoką kulturą pracy. Dzięki specyfice działania silnika DC wózek modułu porusza się bardzo płynnie i cicho, dlatego znajduje on zastosowanie w takich aplikacjach jak urządzenia medyczne, fotografia, reklama oraz inne wymagające wymienionych wyżej cech.

Zarówno silnik DC, jak i moduł liniowy może zostać wyposażony w enkoder, który umożliwi kontrolę pozycji oraz dokładną kontrolę prędkości przesuwu. Wyposażenie silnika w zintegrowany z nim enkoder zwiększa, przy tej samej rozdzielczości enkodera, rozdzielczość pozycjonowania układu multiplikując ją przez przełożenie przekładni.

Dla zwiększenia estetyki rozwiązania opartego o silnik DC, silnik ten na specjalne życzenie klienta może zostać zamknięty w obudowie z aluminium.

WersjaNapięcie [V]Symbol Interfejs Całkowita długość modułu [mm]Model silnikaSiła przesuwu [N]
 
Prędkość przesuwu [m/s]
 

MLA-DX

Moduł liniowy z silnikiem DC

ze zintegrowaną przekładnią

12 D0Silnik DC 12 V/24 V, prąd
0,6…3,5 A.
Zaleca się stosowanie zewnętrznego
sterownika
silnika DC.
 Le + 2441.61.050.440151,15
D11.61.050.441300,60
D21.61.050.442600,29
D31.61.050.443120*0,16
D41.61.050.444350,23
D51.61.050.445750,12
D61.61.050.446135*0,06
D71.61.050.447165*0,03
D81.61.050.448205*0,02
D91.61.050.449205*0,01
24 D101.61.050.460151,15
D111.61.050.461300,60
D121.61.050.462600,29
D131.61.050.463120*0,16
D141.61.050.464350,23
D151.61.050.465750,12
D161.61.050.466135*0,06
D171.61.050.467165*0,03
D181.61.050.468205*0,02
D191.61.050.469205*0,01
 

*) należy zwrócić uwagę na dopuszczalne obciążenie napędu                            Le - efektywny zakres ruchu wózka modułu                    

 

Przykładowy symbol zamówieniowy: MLA0373-5HD1

MLA0373-5HD1
Moduł liniowyProfilEfektywny zakres ruchu* Podziałka kół zębatychTyp prowadnicyTyp silnika
Dostępne opcjeA:70x40mm373mm 5:T5H: wysokaD: D0-D19

* Zakres ruchu od 133 do 2533 mm

 

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;