Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Sprzęgła typu Oldham

Sprzęgła OLDHAM

Sprzęgła typu OLDHAM składają się z trzech części, dwóch pierścieni zaciskowych i wkładki przenoszącej moment napędowy. Sprzęgła te dobrze nadają się do przenoszenia napędu na optoelektroniczne przetworniki obrotowe, do małych i średnich napędów (silniki krokowe, DC i inne). Dzięki własnościom izolującym i trzyczęściowej budowie ułatwiającej montaż i dobór średnic mają przewagę nad sprzęgłami helikalnymi i mieszkowymi.

Jakość przenoszenia momentu determinuje dysk (wkład z acetatu). Sprzęgła te montuje się z niewielką szczeliną (0,1mm-0,2mm) pomiędzy wkładem z tworzywa, a pierścieniami zaciskowymi. Dla sprzęgła SOZ25 dostępny jest wkład nylonowy, który zapewnia lepsze tłumienie drgań, jednakże posiada mniejszą trwałość i sztywność.

Materiały i wykończenie powierzchni

Pierścienie wielkości 6, 9 i 13: mosiądz BS2874 CZ121 szorstkowany i pasowany.

Pierścienie wielkości 19 do 57: stop aluminium 2011T3 I 2011T8 BS 4300/5FC1, powierzchnia elaksolowana.

Śruby mocujące: stal ulepszona, czerniona.

Dyski przenoszące: wkład z acetatu czarny (typ 236) lub wkład z nylonu 11 bezbarwny (typ 238) (dla typu SOZ25).

Zakres temperatur pracy: -20ºC do +60ºC.

Sprzęgła mogą w razie potrzeby redukować przestawienie promieniowe o wielkości do +/-(ÆDx0,1). Należy jednak przestrzegać maksymalnych przestawień i luzu przez całą żywotność sprzęgła. Przestawienie osiowe jest ustalane w momencie instalacji. Elektryczna izolacja obu osi jest większa niż 3kV. 

 

Wymiary sprzęgieł: 

 

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;