Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Światłowody

Światłowody

Przewody światłowodowe z serii FDR/FTR mają płaską tylną powierzchnię zapewniającą kąt odchylenia 90º, co umożliwia montaż w bardzo ograniczonej przestrzeni oraz prostą instalację w maszynach za pomocą jednej nakrętki.

Ponadto dzięki zastosowaniu elastycznych przewodów, możliwa jest instalacja na różnych powierzchniach, bez ryzyka uszkodzenia przewodu lub niewłaściwego podłączenia. Przewody są dostępne do dwóch metod detekcji (typ barierowy oraz rozproszeniowy), co zapewnia elastyczność montażu.

Najważniejsze cechy:

 • Kąt odchylenia 90º oraz płaska tylna powierznia umożliwiają montaż w ograniczonej przestrzeni
 • Bezpośredni i szybki montaż na maszynach za pomocą pojedynczej nakrętki
 • Elastyczny przewód (R1) o dopuszczalnym kącie zginania 1 mm
 • Stopień ochrony IP67
 • FTR: typ barierowy
 • FDR: typ rozproszeniowy
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;