Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation
Kontrola jakości

Kontrola jakości

Jednym z najważniejszych wymagań współczesnego rynku jest zapewnienie wymaganej jakości produkowanych wyrobów. W tym celu niezbędne jest stosowanie najnowszych osiągnięć wiedzy i techniki, modernizacja linii produkcyjnych i usprawnianie technologię, a także stosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska.

Szczegółowa kontrola jakości na każdym etapie produkcji eliminuje ryzyko powstania wyrobu lub półwyrobu niezgodnego z wymaganiami, mogącego spowodować awarię maszyn i urządzeń na kolejnych etapach produkcji.

Zobacz więcej
Dozowanie

Dozowanie

Dozowanie materiałów stosowane jest w wielu różnorodnych aplikacjach,  takich jak zalewanie żywicą w elektronice oraz elektrotechnice czy kleju np. w branży opakowaniowej czy motoryzacyjnej.

Zobacz więcej
Automatyzacja procesów - Pick&Place

Automatyzacja procesów - Pick&Place

Zastosowanie robotów przemysłowych i automatyzacja procesów pick&place znacznie podnosi wydajność i efektywność procesów wytwarzania, wpływa również korzystnie na jakość wyrobów końcowych.

Zobacz więcej
Robotyzacja, paletyzacja, pakowanie

Robotyzacja, paletyzacja, pakowanie

Jednym z pierwszych robotyzowanych procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych jest paletyzacja oznaczająca układanie detali na palecie w określony sposób, gdyż wiąże się ona z monotonną, powtarzalną pracą, i nierzadko z dużą masą układanych detali.

Zobacz więcej
Intralogistyka

Intralogistyka

Intralogistyka to zespół procesów obejmujących transport wewnętrzny towarów, zaczynający się najczęściej od przyjęcia surowca na magazyn, a kończący na odebraniu z magazynu gotowych wyrobów.

Inna z definicji mówi, że intralogistyka to obejmuje organizację, przeprowadzanie i optymalizację wewnętrznych przepływów materiałów oraz strumieni logistycznych wewnątrz przedsiębiorstwa. 

Jednym z nowoczesnych rozwiązań do intralogistyki, stanowiących jeden z filarów czwartej rewolucji przemysłowej są roboty mobilne AMR takie jak MOBOT® AGV firmy WObit.

Zobacz więcej
Optymalizacja zarządzania procesami przemysłowymi

Optymalizacja zarządzania procesami przemysłowymi

Efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi wymaga zastosowania funkcjonalnych, a jednocześnie wygodnych metod. Jednocześnie silna konkurencja wymusza wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, które zapewnią przedsiębiorstwom odpowiednią pozycję na rynku.

Zobacz więcej
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;