Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Robotyzacja, paletyzacja, pakowanie

image/svg+xml

Dlaczego robot przemysłowy?

Wynika to z elastyczności tego rozwiązania, gdyż można go bardzo szybko przezbroić do przenoszenia różnorodnych detali poprzez wymianę końcówki roboczej, najczęściej chwytaka. Robotyzacja paletyzacji pozwala podnieść wydajność procesów, zwiększyć wolumen produkcji, ograniczyć koszty pracy, a także podnieść jakość.

Kluczowy jest wybór odpowiedniego modelu robota, którego parametry pozwolą na optymalne wykorzystanie go w danej aplikacji (czyli określenie niezbędnego zakresu ruchu, udźwigu, powtarzalności pozycjonowania i dynamiki ruchu).

Do robotyzacji paletyzacji i pakowania często implementujemy duże roboty Tower.

W przypadku dużych obciążeń oraz wymagań sporego zasięgu ruchu doskonale sprawdzi się TR1200 o udźwigu do 100 kg.

Do średnich obciążeń popularnym rozwiązaniem jest robot TR1000 o udźwigu do 25 kg.

Co istotne jeden robot może paletyzować produkty z kilku linii – poprzez jego posadowienie na układzie jezdnym pozwalającym na przejazd między liniami.

Zamiast robotów Tower często stosowane są również układy kartezjańskie, wyposażone w chwytak do unoszenia detali.

To rozwiązanie umożliwia pracę na znacznych długościach, co pozwala na zbieranie produktów z wielu linii i układanie ich na kilku lub kilkunastu paletach.

Co sprawdzi się najlepiej w Twojej firmie? Zadzwoń i skonsultuj się z naszym specjalistą.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;