Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Automatyzacja procesów - Pick&Place

image/svg+xml

Zastosowanie robotów przemysłowych i automatyzacja procesów pick&place znacznie podnosi wydajność i efektywność procesów wytwarzania, wpływa również korzystnie na jakość wyrobów końcowych.

Do robotyzacji procesów pick&place często stosujemy roboty kartezjańskie, ze względu na modułowy charakter konstrukcji oraz ich łatwą adaptację do różnych aplikacji.

pick-and-palce-2-scara

Zaraz za nimi plasują się roboty typu SCARA, które pomimo stosunkowo niewielkich udźwigów, pozwalają na jednoczesne obsłużenie kilku stanowisk bez konieczności ich zabudowywania, jak to ma miejsce w przypadku konstrukcji kartezjańskich.

Roboty SCARA są też bardziej elastyczne i łatwiej dostosowuje się je do innych procesów produkcyjnych.

W aplikacjach pick&place pracują również niewielkie roboty Tower (głównie model TR300), którego konstrukcja umożliwia uzyskanie wysokich prędkości ruchu.

Ze względu na często nieznaną lokalizację obiektów na taśmie przenośnika nasze roboty mogą być wyposażane w układ pomiarowy taki jak system wizyjny, który pozwala na identyfikację i sprawdzenie ułożenia detalu.

Aby wybrać odpowiednie rozwiązanie bierzemy pod uwagę szereg czynników takich jak czas cyklu, zasięg ruchu, udźwig, protokoły komunikacyjne, sterowanie czy możliwości programowania oczekiwane przez klienta.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;