Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Optymalizacja zarządzania procesami przemysłowymi

image/svg+xml

Efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi wymaga zastosowania funkcjonalnych, a jednocześnie wygodnych metod. Jednocześnie silna konkurencja wymusza wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, które zapewnią przedsiębiorstwom odpowiednią pozycję na rynku.

scada-1

Najistotniejszym trendem na rynku jest idea Przemysłu 4.0, opierająca się na wykorzystaniu cyfryzacji produkcji zapewniającej integrację systemów i globalny dostęp do danych i maszyn, automatyzację procesów wytwórczych oraz współpracę maszyn i ludzi.

Obejmuje ona szereg nowych technologii nieodzownych dla zapewnienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

scada-2-rozwiazania

Z definicji oznacza to przeniesienie ciężaru zarządzania procesami na systemy sterowania i kontroli takie jak ERP/SCADA.

Nowoczesne systemy SCADA mają coraz bardziej rozbudowane moduły do raportowania i analizy danych. Są one również coraz częściej zintegrowane z układami sterowania i zarządzania przedsiębiorstwem.

Pozwalają na analizę danych, dzięki czemu można tworzyć symulacje procesu, a także efektywniej wykorzystywać dostępne zasoby.

W dalszej perspektywie pozwala to na podniesienie poziomu bezpieczeństwa tychże procesów i ograniczenie strat w stanach awaryjnych (gdyż z wyprzedzeniem wiadomo, gdzie występuje największe obciążenie i zużycie).

scada-3-rozw

Obecne środowiska SCADA oferują również globalny dostęp do fabryki z dowolnego miejsca na świecie i możliwość szybkiej reakcji na zdarzenia.

Dzięki rozbudowanym funkcjom sterowania i nadzoru oraz analizie dużej ilości danych, osoby zarządzające mogą szybciej podejmować kluczowe decyzje, a operatorzy zostają znacznie odciążeni w swoich codziennych obowiązkach.

Ważna jest też prostota i łatwość obsługi dzięki zastosowaniu intuicyjnego interfejsu graficznego. Dzięki temu użytkownik szybko i jednoznacznie może zinterpretować komunikaty zgłaszane przez system i na nie zareagować.

Samo poruszanie się w nowoczesnych środowiskach SCADA nie wymaga długotrwałych szkoleń.

Implementacja systemu SCADA w dłuższej perspektywie przynosi znaczne oszczędności finansowe dla firmy, gdyż dzięki analizie danych pozwala zoptymalizować wiele procesów i szybko reagować na zdarzenia.

W swojej ofercie posiadamy system SCADA o nazwie PcVue firmy Arc Informatique. Jest to innowacyjne środowisko, które pozwala na obiektowe budowanie oprogramowania.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy przeanalizują Państwa potrzeby i dobiorą optymalne rozwiązanie do Państwa fabryki.

Zobacz nasze produkty

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;