Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Robotyka przemysłowa i mechatronika

Robotyzacja i automatyzacja przemysłu niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa, które je wdraża. Robotyzacja procesów pozwala na przeniesienie ciężaru wykonywania pracy uciążliwej lub niebezpiecznej na roboty. Umożliwia też ograniczenie ekspozycji człowieka na niekorzystne dla niego warunki takie jak zapylenie, duży ciężar czy monotonna praca.

Jednym z takich monotonnych zadań jest paletyzacja, gdzie człowiek często pracuje w mało ergonomicznych pozycjach. Do robotyzacji paletyzacji i pakowania dobrze sprawdzą się duże roboty Tower. Dzięki możliwości posadowienia robota na układzie jezdnym, za pomocą jednego robota możliwa jest paletyzacja produktów z kilku linii.

Korzyścią z automatyzacji jest poprawa powtarzalności i stała jakość produkowanych wyrobów, a także usprawnienie procesów i eliminacja tzw. wąskich gardeł. Co więcej, roboty i systemy mechatroniczne to elastyczne rozwiązanie, pozwalające w dobie globalnej konkurencji i częstych zmian gustów klientów na częste modyfikacje produktów, a także na ich personalizację. Jest to możliwe, gdyż roboty można łatwo dostosować do zmian procesów produkcyjnych przez wymianę chwytaka i dostosowanie programu do nowego typu wyrobu.

Do automatyzacji i robotyzacji takich procesów jak pakowanie, obsługa maszyn CNC czy aplikacje pick&place doskonale nadają się roboty typu Tower oraz roboty kartezjańskie. Ich zastosowanie podnosi wydajność i efektywność procesów wytwarzania, zapewnia też stałą jakość. Roboty kartezjańskie ze względu na modułowy charakter konstrukcji oraz łatwą adaptację do różnych aplikacji dobrze sprawdzą się w takich zadaniach.

Bazą robotów kartezjańskich WObit są moduły liniowe MLA, stanowiące kompletne rozwiązanie do realizacji przemieszczeń liniowych, a także silniki liniowe. Szeroka oferta modułów liniowych wraz z akcesoriami montażowymi i kontrolerem pozwala na samodzielne skonfigurowanie własnego układu kartezjańskiego.

WObit oferuje również przygotowanie systemów mechatronicznych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb konkretnej aplikacji.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;