Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Czujniki momentu

Czujniki momentu
 • Solidna kompaktowa obudowa
 • Wysoki stopień ochrony
 • Szeroki zakres temperatury pracy
 • Bardzo szeroki zakres pomiarowy
 • Możliwość zabudowania czujnika bezpośrednio na osi klienta

Czujniki momentu firmy NCTE zostały zaprojektowane do mierzenia momentu na statycznych lub ruchomych osiach w obydwóch kierunkach w czasie rzeczywistym. Charakteryzują się niskim poborem prądu, wewnętrznie wzmocnionym sygnałem wyjściowym, długoterminową stabilnością i bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny.

Czujniki momentu NCTE dostępne są w kilku zakresach pomiarowych umożliwiając pomiar momentów w zakresach od 2,5 do 10000 Nm z przeciążalnością nawet do 50%.
W zależności od wersji czujniki posiadają wyjście napięciowe (0...5V, 0..10V), prądowe 4..20 mA lub typu PWM.

Czujnik momentu NCTE dostarczany jest wraz z przewodami oraz klinem zabezpieczającym. Oś czujnika momentu, bezkontaktowy detektor sygnału i elektronika kondycjonująca sygnał są zintegrowane w obudowie czujnika.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;