Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Roboty przemysłowe

Prężnie rozwijaną częścią oferty są roboty przemysłowe. W zależności od aplikacji oferujemy roboty typu desktop, trzy typy robota Tower, dwa typy robota SCARA, roboty mobilne MOBOT® AGV oraz różnorodne konfiguracje robotów kartezjańskich w wersji ekonomicznej, precyzyjnej oraz o wysokiej dynamice.

Roboty przemysłowe z oferty WObit mogą być stosowane do paletyzacji, aplikacji pick&place, automatycznego układania produktów, dozowania oraz do automatycznego transportu wewnętrznego i logistyki. Roboty przemysłowe WObit pomagają usprawniać i automatyzować procesy produkcyjne w zakładach. 

ZastosowanieRobot SCARARobot DesktopRobot TOWERRoboty mobilne AGVRoboty kartezjańskie
Pick&Placexxx x
Automatyczny transport   x 
Aplikacje dozującexxx x
Aplikacje pakującexOx x
Aplikacje pomiarowexxx x
Automatyczny montaż x   
Lutowanie x   

Konkurencyjność to słowo klucz, napędzające firmy do ciągłego rozwoju i modernizacji procesów produkcyjnych. Zwiększanie wydajności, przy zachowywaniu wysokich norm higieny i jakości wpływa na rosnącą automatyzację i robotyzację procesów w różnorodnych branżach. 

R4R - Reach for Robotics

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;