Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Podpory końcowe wałków

Podpory koncowe wałków

W swojej ofercie mamy dwa typy podpór końcowych:

SK - podpory końcowe wałka wykonane z dobrej jakości aluminium, anodowane.

SHF - podpory końcowe wałka przeznaczone do łączenia czołowego, wykonane z dobrej jakości aluminium, anodowane. 

ProduktŚrednica wewnętrzna d [mm]Szerokość podpory L [mm]Długość podpory W [mm]Wysokość podpory H [mm]Wymiar h±0.02Cena brutto [PLN]Dokumen­tacja
SK(SS)8UU8421432.8207.11
SHF10UU10431024-11.88
SK(SS)10UU10421432.8207.11
SHF12UU12471328-13.12
SK(SS)12UU12421437.5237.85
SHF16UU16501631-16.04
SK(SS)16UU164816442711.21
SHF20UU20602037-17.82
SK(SS)20UU206020513114.30
SHF25UU25702542-22.31
SK(SS)25UU257024603517.86
SHF30UU30803050-20.70
SK(SS)30UU308428704220.66
SHF35UU35923558-30.69
SK(SS)35UU359832825030.66
SHF40UU401064067-36.42
SK(SS)40UU4011436966034.97
SHF50UU501225083-71.06
SK(SS)50UU50126401207064.87
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;