Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

TireScan - System do pomiaru rozkładu sił i nacisku

 • Szybkie, dokładne i powtarzalne pomiary
 • Dynamiczny zapis i odtwarzenie
 • Możliwość graficznej analizy danych
 • Podgląd w czasie rzeczywistym
 • Trwałe czujniki przeznaczone do wielokrotnego użytku
 • Cienkie i nieściśliwe
 • Odpowiednie do testów w laboratorium jak i w terenie
 • Maty pomiarowe 82,000 czułych elementów
 • Zagęszczenie senseli do 96,9 senseli na centymetr kwadratowy
 • Częstotliwość skanowania do 250 Hz (ramek na sekundę)
 • Łatwe w konfiguracji i przenośne
 • Połączenie USB
 • Zintegrowane zewnętrzne wyzwalanie i synchronizacja
 • Cała elektronika skanująca wygodnie rozmieszczona z jednej strony czujnika
 • Przetestowane przez wielu producentów opon na świecie
 • Odporne na drgania i wstrząsy


System TireScan jest urządzeniem szeroko wykorzystywanym przez przemysł oponiarski do rejestracji ciśnienia wywieranego na powierzchnię przez bieżnik opony samochodów osobowych, terenowych, ciężarówek, pojazdów rolniczych, a nawet samolotów. Odcisk opony może zostać przechwycony dynamicznie lub statycznie z taką samą łatwością. TireScan wyświetla kolorowe obrazy o wysokiej rozdzielczości, przedstawiające wzór odcisku opony w czasie rzeczywistym.

System jest bardzo intuicyjny i poprzez specyficzne grafy oraz zintegrowaną analizę obrazu, umożliwia ocenę ilościową i jakościową. Na przykład, system niemalże przez cały czas mierzy obszar kontaktu, obszar obrzeża, długość i szerokość bieżnika i poprzeczny profil nacisku. System może następnie porównywać wyniki pomiaru jednej opony względem innych lub porównywać wyniki tej samej opony, przy różnym stopniu obciążenia i napompowania. Informacje te wspierają projektantów i producentów w analizie różnych składników opon i budowy bieżnika, umożliwiają kontrolę jakości oraz ocenę zawieszenia pojazdu.

System jest gotowy do użycia. Połączenie USB sprawia, że jest maksymalnie przenośny. TireScan może być stosowany z taką samą łatwością w laboratorium, w fabryce lub w trakcie testów polowych. Czujniki mogą być położone na drodze, na podłodze w garażu, zamontowane na rolkach maszyny lub przyczepione do ruchomej platformy maszyny testowej. Czujniki mogą być nawet zakopane pod ziemią, w celu przetestowania nacisku opony łącznie z gruntem.

Oprogramowanie

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;