Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

NPAT - System do pomiaru rozkładu sił i nacisku

System NPAT (Nip Pressure Alignment Tool) jest kompletnym narzędziem do pomiaru rozkładu nacisku między rolkami. Dzięki niemu zyskujemy możliwość wykonania szybkich i dokładnych pomiarów, rozwiązując przy tym problemy z niewspółosiowością oraz nierównym rozkładem sił.

System mierzy i w przejrzysty sposób wyświetla wyniki w czasie rzeczywistym, informując użytkownika o rozkładzie nacisku mierzonego obszaru kontaktowego rolek – na długości oraz szerokości wzdłuż rolki. Policzalne dane gwarantują poprawność procesu produkcyjnego, konserwacji, kontrolę jakości oraz właściwe nastawy rolek.

Kluczowe cechy:

 • Konfigurowalny układ czujników
 • Transporter do przechowywania czujników i przyłączy we właściwym ułożeniu podczas korzystania z systemu
 • Obudowa która chroni elektronikę w aplikacjach wymagających większej odporności na warunki zewnętrzne
 • Czujniki z elektroniką mogą być łatwo wymieniane i serwisowane w terenie
 • Dwa modele czujnika różniące się między sobą rozdzielczością, do pomiaru różnych średnic rolek
 • Łatwość zwinięcia w celu magazynowania

Korzyści z pomiaru nacisku przy użyciu systemu NPAT:

 • Przejrzysta prezentacja rozkładu nacisku na szerokości oraz wzdłuż rolki
 • Zapewnia poprawne ustawienie rolek
 • Chroni maszynę i wytwarzany produkt przed uszkodzeniem
 • Zapewnia policzalne i wiarygodne dane
 • Efektywniejsze wykonywanie konserwacji
Przykład aplikacji systemu NPAT
Przykładowe okno oprogramowania systemu NPAT

 

Oprogramowanie pokazuje nierówne ustawienie rolek.

Oprogramowanie pokazuje duże odkształcenie lub nierówne ustawienie rolek.

 

System NPAT zastąpił dostępny wcześniej system NPMS.

 

Poniżej film prezentujący działanie systemu NPAT.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;