Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Przykładowe wdrożenia

W oparciu o moduły liniowe MLA specjaliści WObit przygotowali m.in. konstrukcję kartezjańską przeznaczoną do testowania paneli dotykowych. W tym przypadku do napędzania układu wykorzystane zostały silniki krokowe wraz ze sterownikami SMC104. Sterowanie zrealizowane zostało przez mikroindekser MI3.8.9, który jest uniwersalnym urządzeniem służącym do zadawania trajektorii ruchu dla trzech silników krokowych poprzez dowolny sterownik mocy, w tym wypadku SMC104.

Inną interesującą aplikacją wykonaną na bazie modułów liniowych jest system znakujący. Jako napęd w tego rodzaju aplikacji został wykorzystany silnik serwo SMH60 wraz ze sterownikiem serii CD. Sterowniki z tej serii komunikują się poprzez interfejs RS232 i mogą pracować w kilku trybach: krok/kierunek (analogicznie do silników krokowych), kontroli prędkości, kontroli momentu, dojazdu do zadanej pozycji krańcowej. Sterowanie całym układem zostało zaprogramowane w sterowniku PLC K308-40AR, dodatkowo do systemu znakującego został zaimplementowany panel operatorski MT4414TE do lokalnej ekspozycji wyników a także miejscowego sterowania procesem.

Specjaliści WObit przygotowali układ Pan-Tilt-Zoom, służący do regulacji pochylenia kamery i panoramowania w fotografii. Stosowany jest on także w monitoringu oraz w przemyśle filmowym.

W zależności od wielkości projektowanego układu PTZ należy zastosować odpowiedni silnik ze sterowaniem. W urządzeniu zastosowano dedykowane sterowanie oparte o układ kontroli ruchu z wbudowanymi stopniami mocy oraz dwa napędy krokowe pozwalające na pozycjonowanie systemu Pan-Tilt-Zoom z dokładnością <0,1º.

Specjaliści firmy WObit dostarczyli układ kontroli i sterowania dla wielopiły DPPE-65. Dostosowali oni oprogramowanie dla urządzenia w taki sposób, że w wielopile DPPE-65 można zaprogramować do dwudziestu różnych zakresów szerokości desek lub bali przeznaczonych do rozpiłowania.

Dla każdego zakresu szerokości można zaprogramować osiem wariantów rozkroju. Wszystkie dane na temat zaprogramowanych zakresów szerokości, oraz wariantów rozkroju wyświetlane są na panelu operatorskim MT4403T w postaci cyfrowej i graficznej. Do napędzania posuwu został zaimplementowany silnik serwo SMH80 wraz ze sterownikiem serwo z serii CD.

Zastosowanie serwonapędów Kinco zapewniło dużą prędkość zmiany wariantu rozkroju (na poziomie około 1 sek.). Zastosowanie komponentów Kinco w pilarce wielopiłowej DPPE-65 podniosło jej wydajność, stwarzając tym samym nowe możliwości mechanizacji elastycznych linii tartacznych.

Profilograf jest urządzeniem umożliwiającym pomiar i akwizycję profilu nawierzchni jezdni w zakresie od 45 do 90 mm. Dzięki niemu w prosty sposób zyskujemy możliwość zweryfikowania stanu drogi określając głębokość kolein, spękania czy wystrzępienia. Profilem jest zapis wysokości wskazanej w danej chwili przez czujnik laserowy w funkcji drogi odczytanej z enkodera inkrementalnego. Firma WObit wykonała profilograf, którego konstrukcja bazuje na module liniowym MLA, czujniku laserowym ILD1302-50 oraz elektronice: urządzeniu pomiarowym MGTAE1 oraz sterowniku SIC184.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;