Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Skanery profilu 2D/3D

skanery laserowe scanCONTROL
 • Wysoka rozdzielczość do 2048 punktów w osi x
 • Wysoka częstotliwość profilu do 10 kHz
 • Prędkość pomiaru do 5 500 000 punktów/s
 • Dostępne różne zakresy pomiarowe
 • Możliwości synchronizowania i wyzwalania sygnału
 • Intuicyjne darmowe oprogramowanie pomiarowe dla wersji SMART

Zobacz produkty

Profilometry laserowe scanCONTROL zostały zaprojektowane do szybkich i dokładnych pomiarów profilu, realizowanych w warunkach przemysłowych. Skanery laserowe scanCONTROL wykorzystują zasadę triangulacji laserowej do dwuwymiarowego określania profilu różnych powierzchni obiektów.

W przeciwieństwie do znanych, punktowych czujników laserowych skaner generuje linię laserową na powierzchnię badanego obiektu. Wysokiej jakości optyka odtwarza na światłoczułej matrycy CMOS odbite dyfuzyjne światło linii laserowej. Kontroler wylicza z obrazu kamery CCD informację o odległości (oś Z) oraz pozycję wzdłuż linii lasera (oś X) i wysyła obie wartości do dwuwymiarowego układu współrzędnych czujnika. W przypadku ruchomych obiektów lub w sytuacji, gdy czujnik przemieszcza się w określony sposób możliwe jest zobrazowanie informacji trójwymiarowo.

Typowe wartości mierzone przez skanery laserowe:

profil, szerokość, wysokość, głębokość, krawędź, rowek, ścieg, przerwa, kąt, okrągłość, obecność, płaskość, deformacja, itp.

Różne możliwości przesyłu danych
Czujniki mogą być łatwo integrowane z istniejącym oprogramowaniem klienta poprzez dostępne SDKs lub standard wizyjny GigE, który spełniają wszystkie skanery scanCONTROL (integracja z oprogramowaniem przetwarzającym obraz). Skanery z serii scanCONTROL SMART mogą przesyłać zmierzone wartości bezpośrednio do systemu kontroli za pomocą następujących interfejsów:

 • Ethernet (UDP lub Modbus TCP)
 • RS422 (ASCII lub Modbus RTU)
 • Analogowy,cyfrowe sygnały przełącznikowe (z jednostką wyjściową scanCONTROL)
 • Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT (z bramą scanCONTROL)

Skanery z czerwonym i niebieskim laserem

Profilometry laserowe Micro-Epsilon są dostępne z czerwoną i niebieską diodą laserową. W wielu zadaniach wystarczający jest czerwony laser, jednak w przypadku pomiaru profilu na rozżarzonych na czerwono metalach, a także na powierzchniach przezroczystych i organicznych najlepiej sprawdzi się niebieski laser. Zapewniając większą stabilność, niebieska wiązka laserowa nie penetruje obiektu pomiarowego.

Zadania pomiarowe obejmujące niebieskie skanery laserowe dokonujące pomiaru na świecących na czerwono obiektach pomiarowych o temperaturze przekraczającej 700 ° C oraz obiektach przezroczystych, takich jak szkło i tworzywa sztuczne, są chronione prawem patentowym. Oznacza to, że tego rodzaju pomiary są dozwolone wyłącznie w przypadku skanerów Blue Laser firmy Micro-Epsilon.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;