Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Oprogramowanie

Oprogramowanie

Dla skanerów laserowych dostępne są specjalne aplikacje do konfiguracji czujników, wyświetlania danych i ich przesyłania. Oprogramowanie jest bezpłatne.


scanCONTROL 3D View jest przeznaczone do wizualizacji 3D zapisanych profili. Zapisane dane mogą być eksportowane do różnych formatów 3D.

Pobierz scanCONTROL 3D View


scanCONTROL Configuration Tools służy do uruchamiania skanerów w różnych aplikacjach, program wspiera zapis i przesyłanie takich parametrów jak kroki, wysokości, kąty oraz rowki.

Pobierz scanCONTROL Configuration Tools


Oprogramowanie gapCONTROL Setup jest przeznaczone do parametryzacji pomiarów szczelin.

Pobierz gapCONTROL Setup


Narzędzia deweloperskie Micro-Epsilon dla różnych języków programowania przeznaczone są dla użytkowników i integratorów, którzy preferują integrację systemów we własnym zakresie.

Pobierz scanCONTROL Geomagic Plugin
Pobierz scanCONTROL instrument driver for LabVIEW

Jak szybko uruchomić i skonfigurować oprogramowanie Configuration Tools prezentuje poniższy film:

 

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;