Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Zestaw edukacyjny do zajęć z zakresu sensoryki

Zrozumienie zasady działania czujników wymaga posiadania wiedzy z zakresu teorii, sprzętu i oprogramowania. Niezależnie od tego, czy badana jest temperatura, przyspieszenie, natężenie światła czy inny rzeczywisty sygnał, to odpowiednia analiza tych danych jest doskonałym przykładem wykorzystania wiedzy już nabytej do zrozumienia zjawisk być może jeszcze nieodkrytych - z tą właśnie myślą został przygotowany zestaw edukacyjny do prowadzenia zajęć z zakresu sensoryki.

Zestaw stanowią laserowe czujniki optyczne o wysokiej precyzji pomiaru wśród przetworników wykorzystujących metodę triangulacji laserowej.

Laserowe czujniki optyczne dokonują pomiarów z bardzo dużej odległości przy zachowaniu maleńkiej plamki, co pozwala na pomiary względem bardzo małych części. Zasada bezkontaktowego pomiaru zabezpiecza również czujnik przed zużyciem, ponieważ nie ma on żadnego fizycznego kontaktu z obiektem.

Studenci będą mieli możliwość zapoznania się z zasadą laserowej triangulacji optycznej, która jest idealna w przypadku bardzo szybkich pomiarów wykonywanych z wysoką dokładnością i rozdzielczością.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;