Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Bezkontaktowy pomiar temperatury i termowizja

Czujniki temperatury IR określają temperaturę obiektów poprzez bezkontaktowy pomiar promieniowania podczerwonego emitowanego przez powierzchnię obiektu. Detektor przetwarza przychodzące promieniowanie podczerwone na sygnał elektryczny. Wyniki to zlinearyzowana wartość temperatury, która może być wykorzystana do dalszego przetwarzania.

Dzięki tej metodzie czujniki termoMETER precyzyjnie mierzą obiekt, nie zużywają się i nie wywierają żadnego fizycznego efektu ani wpływu na mierzony detal.

Czujniki temperatury IR i kamery IR są wykorzystywane w różnorodnych aplikacjach w rozmaitych branżach, od badań i rozwoju po monitorowanie produkcji i procesów. 

Zastosowanie przenośnych lub wbudowanych czujników pomiaru temperatury IR otwiera różne możliwości pomiaru i wyświetlania zmian temperatury w zakresie kontroli jakości, systemów automatyki, konserwacji maszyn i dużych obiektów.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;