Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Przekładnie

WObit oferuje przekładnie planetarne oraz niezwykle precyzyjne przekładnie cykloidalne. Przekładnie planetarne to przekładnie zębate, w których jedno lub więcej kół nie ma ustalonej osi obrotu. Wśród dostępnych modeli są przekładnie kątowe z drążonym wałkiem, precyzyjne, kątowe precyzyjne, kołnierzowe, kołnierzowe precyzyjne oraz przekładnie ekonomiczne.

 Precyzyjne przekładnie cykloidalne dostępne są w różnych rozmiarach i przełożeniach, mogą mieć otwór lub wałek wyprowadzony pod kątem prostym lub pod kątem 90°, zarówno dla wersji z wyprowadzonym wałkiem jak i otworem.

Przekładnie pozwalają na uzyskanie większej rozdzielczości oraz znacznie wyższego momentu dzięki czemu można poruszać większym obciążeniem przy użyciu tego samego silnika. Odbywa się to jednak kosztem prędkości tego ruchu.

Wzrost momentu zależny jest od sprawności przekładni. W uproszczeniu krotność przełożenia pomnożona przez sprawność przekładni daje przybliżony wzrost momentu.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;