Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Bezkontaktowy pomiar dużych odległości i pozycji przestrzennej

Czujniki z tej kategorii słuzą do bezkontaktowych pomiarów duzych odległości oraz pozycji przestrzennej. Laserowe czujniki czasu przelotu światła charakteryzują się szerokim zakresem pomiarowym, doskonałą powtarzalnością, szybkim czasem reakcji oraz atrakcyjną ceną.

Impuls laserowy przesyłany jest do mierzonego obiektu, a czujnik precyzyjnie mierzy czas potrzebny do powrotu odbitego impulsu do czujnika. Odbiornik porównuje przesunięcie fazy nadanego sygnału z odebranym dzięki czemu mozna dokładnie obliczyć odległość.

Zasięg może być mierzony w oparciu o prędkość światła i okres mierzonego czasu. Popularne zastosowania tych czujników poza automatyką przemysłową to pomiar odległości w portach, urządzeniach dźwigowych, zewnętrznych magazynach itp.

Skanery laserowe najczęściej wykorzystywane są w robotyce mobilnej do detekcji obiektów, określania odległości od przeszkody, czy tez wyznaczania trajektorii ruchu lub połozenia robota na bazie punktów orientacyjnych.

Innymi zastosowaniami dla tych czujników jest automatyka budynkowa, bezpieczeństwo np. wózków samojezdnych. W przemyśle mogą być wykorzystywane np. do dynamicznego określania wymiarów geometrycznych analizowanego obiektu lub do detekcji elementów pojawiających się w określonej przestrzeni.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;