Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Czujniki optyczne

Czujniki fotoelektryczne
 • Różne zakresy detekcji
 • Wysoki stopień ochrony
 • Różne wielkości czujników
 • Wykonania szczelinowe

Czujniki zbliżeniowe fotoelektryczne służą do detekcji obiektu w określonym obszarze. Detekcja odbywa się poprzez przerwanie drogi świetlnej między nadajnikiem a odbiornikiem.

W zależności od typu drogi świetlnej rozróżnia się czujniki odbiciowe, rozproszeniowe oraz bariery świetlne.

Czujniki odbiciowe mają nadajnik i odbiornik umieszczone w jednej, wspólnej obudowie. Emitują wiązkę świetlną i jeżeli obiekt znajdzie się zakresie ich działania, światło odbija się od przeszkody i trafia do odbiornika.

Czujniki rozproszeniowe (refleksyjne) mają nadajnik i odbiornik umieszczone w jednej, wspólnej obudowie i skierowane są w końcowy punkt zakresu pomiarowego, gdzie umieszczony jest specjalne lusterko (reflektor odblaskowy), od którego odbija się wysyłana wiązka świetlna. Detekcja następuje w momencie przesłonięcia wiązki przez obiekt.

Bariera świetlna ma nadajnik i odbiornik umieszczone w oddzielnych obudowach i rozmieszczone względem siebie. Wiązka światła przebiega od nadajnika do odbiornika, gdy obiekt przesłoni wiązkę następuje zmiana sygnału wejścia w odbiorniku.

Zastosowania optycznych czujników zbliżeniowych

Czujniki optyczne stosowane są do kontroli położenia ruchomych części maszyn, identyfikacji obiektów znajdujących się w zakresie działania czujników m.in. do detali przemieszczających się na taśmach transportowych i produkcyjnych, a także do określania poziomu cieczy i materiałów sypkich.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;