Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

MLA-SKX Moduł liniowy z silnikiem krokowym i zintegrowanym sterownikiem

Moduł liniowy z silnikiem krokowym i sterownikiem silnika krokowego z interfejsem KROK/KIERUNEK. Sterownik umożliwia sterowanie silnikiem krokowym o prądzie do 4 A i podziale kroku do 1/64, co pozwala na precyzyjną kontrolę wózka modułu z rozdzielczością do 0,1 mm.

Sterownik może pracować z następującymi typami silników:

WersjaSterowanie (interfejs)Długość modułu [mm]SymbolModel silnikaMaks.siła przesuwu [N]Moment trzymający [Nm]

MLA-KX

Moduł liniowy
z silnikiem krokowym

Sygnały KROK (CLK), KIERUNEK
(DIR), ZEZWOLENIE (ENABLE)
w standardzie 5V.
Zasilanie 12..36 VDC.

L+ 208
 
K057BYGH802300,8
K157BYGH804451,2
K257BYGH805651,6
L+ 212K360BYGH603801,9

Le- efektywny zakres ruchu wózka modułu

 

Przykładowy symbol zamówieniowy: MLA0373-5HK1SKK

MLA0373-5HK1SKK
Moduł liniowyProfil Efektywny zakres ruchu*   Podziałka kół zębatych Typ prowadnicy Typ silnikaTyp elektroniki
Dostępne opcje  A:70x40mm 373mm  5:T5 H: wysoka K: K0-K3SKK - Sterownik silnika krokowego

* Zakres ruchu od 133 do 2533 mm

 

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;