Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Kontrolery serwo DC

sterowniki serwo DC

Kontrolery serwo umożliwiają uzyskanie wymaganego efektu np. odpowiedniej pozycji, liczby obrotów czy prędkości. 

Kontrolery serwo serii FD114S doskonale nadają się do zastosowań wymagających metody kontroli położenia, prędkości i / lub momentu obrotowego. Wyjątkowość tego serwokontrolera to elastyczność umożliwiająca dynamiczne przełączanie się między różnymi trybami sterowania  oraz współpracę z silnikami o mocy znamionowej w zakresie 50-100 W.

Kontrolery serwo serii FD114S może obsługiwać tryb sterowania pozycją z wejściami impulsowymi i kierunkowymi, 8 wewnętrznymi punktami pozycji lub 8 wewnętrznymi punkty prędkości. Kontrolery serwo serii FD114S działa z wejściem 24-70 VDC. Standardowo wyposażone są w złącze RS232, które można obsługiwać za pomocą protokołu MODBUS, i RS485 lub może być obsługiwany za pomocą  bezpłatnego, łatwego w użyciu oprogramowania. Aby komunikować się z napędami, wymagany jest przewód 

ProductPower supplyZnamionowy prąd wyjściowyCommunicationExternal I / OAsk for a product
FD124S-CBDC24V〜70V15ARS232, CANopenwersja z hamulcem: 3 wejścia, 1 wyjście, wersja bez hamulca: 4 wejścia, 2 wyjścia
FD124S-LBDC24V〜70V15ARS232, Modbuswersja z hamulcem: 3 wejścia, 1 wyjście, wersja bez hamulca: 4 wejścia, 2 wyjścia
FD124S-EBDC24V〜70V15ARS232, EtherCATwersja z hamulcem: 3 wejścia, 1 wyjście, wersja bez hamulca: 4 wejścia, 2 wyjścia
FD114S-CB DC24V〜70V5ARS232, CANopenwersja z hamulcem: 3 wejścia, 1 wyjście, wersja bez hamulca: 4 wejścia, 2 wyjścia
FD114S-LB DC24V〜70V5ARS232, Modbuswersja z hamulcem: 3 wejścia, 1 wyjście, wersja bez hamulca: 4 wejścia, 2 wyjścia
FD114S-EBDC24V〜70V5ARS232, EtherCATwersja z hamulcem: 3 wejścia, 1 wyjście, wersja bez hamulca: 4 wejścia, 2 wyjścia
×

We respect your right to privacy and we protect your personal information. The data you provide in the contact form will allow you to receive the answer to the question (a) in the Message field.

According to art. 13 of the general regulation on the protection of personal data of 27 April 2016 (Journal of Laws UE L 119 of 04.05.2016; hereinafter: RODO) informs you that:

  • The administrator of your Personal Data is P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Deborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • with the Data Protection Inspector, you can contact us at the following e-mail address iod@wobit.com.pl ;
  • the provided personal data will be processed on the basis of art. 6 par. 1 lit. f) RODO; these data will be processed to respond to correspondence and direct marketing of own products, which may be related to the question you are asking us;
  • Your personal data will be kept for a period of time compliant with the Civil Code, necessary to claim any claims;
  • You have the right to request the administrator to access your personal data, the right to rectify it, delete it, limit processing, data transfer rights, the right to object;
  • if it is found that the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR, you have the right to lodge a complaint with the Inspector General for Personal Data Protection (after 25 May 2018 - the President of the Office for Personal Data Protection);
  • providing personal data is voluntary, although it must be possible to respond to the message sent; failure to indicate personal data may result in the impossibility of sending to us - the message of the way;
  • Your data will not be stored on servers in a third country / outside of the European economic area;
  • Your personal data will not be processed in an automated way in the form of profiling;
  • Your data will not be processed in other marketing activities;