Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Czujnik laserowy optoNCDT ILD1710/2310

Czujniki laserowe optoNCDT ILD1710 oraz ILD2310 o długim zakresie zapewniają precyzyjne pomiary na dużych odległościach.  

Czujniki laserowe dalekiego zasięgu optoNCDT ILD1710 i ILD2310 są przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest duża odległość pomiarowa. Jednak stosunkowo mały zakres pomiarowy umożliwia niezwykle precyzyjny pomiar z dużej odległości.


Szczegóły

 • Zakres pomiarowy optoNCDT ILD1710 (mm): 50
 • Zakresy pomiarowe optoNCDT ILD2310 (mm):
 • 10 | 20 | 40 | 50
 • Liniowość od 3 µm
 • Rozdzielczość 0,5 µm
 • Duża odległość przesunięcia przy małym zakresie pomiarowym
 • Wysoka szybkość pomiaru i rozdzielczość
 • Przystosowanie do zmieniających się powierzchni
 • Wystarczająca odległość w przypadku wysokich temperatur obiektu lub ruchomych części​
Zakres pomiarowy10 - 50 mm
Rozdzielczość0.005 % F.S.O.
Liniowość± 0.1 % F.S.O.
Częstotliwość pomiarów10 kHz
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;